vuosilomalaki

Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2019 alkaen

Vuosilomalain muutos takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, jos vuosiloman ansainta jää sairauspoissaolojen vuoksi 4 viikkoa lyhyemmäksi Vuosilomalakiin lisätään 1.4.2019 alkaen uusi 7 a §. Muutos tuo työntekijälle oikeuden vuosilomaa…