13.1.2020

Farmaseuttisen henkilöstön työehdot 10.1.2020-31.1.2022

Apta ja Farmasialiitto saavuttivat neuvottelutuloksen perjantaina 10.1.2020. Osapuolet sopivat uudesta työehtosopimuskaudesta, joka tuli voimaan 10.1.2020 ja päättyy 31.1.2022. Sopimuskautta pidennettiin niin, että sopimus on irtisanottavissa päättymään tammikuussa 2022.

Sopimus korottaa farmaseuttien ja proviisorien palkkoja sopimuskauden aikana yhteensä 3,6 prosenttia. 

Ratkaisu vastaa työmarkkinakierroksen päänavausratkaisua

Ratkaisu vastaa kustannusvaikutukseltaan työmarkkinakierroksen päänavausratkaisua, sopimuksen pituus ja palkankorotusten ajankohdat huomioiden. Palkankorotusprosentti on laskettu Farmaseuttisen tessin osalta 27 kuukaudelle, kun taas vientiteollisuuden ratkaisu on laskettu 25 kuukaudelle.

Sovitut korotukset

Ensimmäisenä sopimusvuonna 1.5.2020 palkkoihin tulee 1,9 prosentin yleiskorotus. Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan 1.5.2021 0,8 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi työnantaja jakaa 0,9 prosentin apteekkierän.

Palkkataulukoita ja työaikalisiä korotetaan vastaavasti 1.5.2020 1,9 prosentin yleiskorotuksella ja 1.5.2021 0,8 prosentin yleiskorotuksella.

Aiempaan sopimukseen sisältynyt työajan pidennys 24 tunnilla poistui 31.12.2019 Farmasialiiton irtisanottua kiky-tunteja koskevan pöytäkirjan.

Farmaseuttisen henkilöstön sopimuksessa kiky-tunnit olivat irtisanomisen varaisessa pöytäkirjassa kuten Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksessa, eivätkä tunnit olleet sopimusrakenteissa kuten muilla toimialoilla.

Palkankorotusten ohella sovittiin myös teksteistä

Palkankorotusten lisäksi työehtosopimuksessa on sovittu muun muassa sairausajanpalkanmaksun rajaamisesta, koeajan pidentämisestä työkyvyttömyystapauksissa, loman siirto-oikeudesta, 120 tunnin työaikajärjestelmän poistamisesta, 10-tuntisten päivien teettämisestä ilman viikoittaisten työpäivien enimmäismäärää paikallisesti sopien, jne.

Lisäksi apteekkierän jakosäännöt on neuvottelujen yhteydessä päivitetty.

Neuvottelujen yhteydessä on sovittu myös uudesta luottamusmiesopimuksesta. Sopimus tulee voimaan takautuvasti ja on voimassa 1.1.2020 alkaen, ja se kumoaa vuodelta 1977 olleen sopimuksen. Uudessa sopimuksessa luottamusmiehen toimikausi on rajattu neljään vuoteen, samalla luottamusmieskorvauksen maksamisedellytyksiä on porrastettu ja korvauksen saamisen alarajaa laskettu.  

Neuvotteluissa on sovittu myös palkkaustyöryhmän perustamisesta.

Tutustu tekstimuutoksiin tarkemmin tästä.

Tutustu apteekkierän jakosääntöihin tästä.

Tutustu uuteen luottamusmiessopimukseen tästä.

Avaamme tekstimuutoksia tarkemmin seuraavissa tiedotteissamme ja käymme asioita tarkemmin läpi Henkilöstöjohdon päivillämme 15.5.2020.

Tarkemmat palkankorotusohjeet ja palkkataulukot julkaistaan myöhemmin.