Oppaat

Apteekkialan opas työpaikan poissaolotilanteisiin

Opas sisältää käytännön ohjeita ja esimerkkejä erilaisiin poissaolotilanteisiin. Se on laadittu keskeisimpiä työntekijän poissaoloa koskevia määräyksiä silmällä pitäen, huomioiden työehtosopimusten määräykset ja asiaan liittyvät lainsäännökset. Päivitetty 2.5.2024.

Apteekkien työaikaopas

Opas auttaa hyödyntämään Apteekkien työehtosopimusten mukaisia työaikavaihtoehtoja ja opastaa muissakin työehtosopimuksiin liittyvissä työaikakysymyksissä. Oppaassa käsitellään myös lisä- ja ylityön laskentaa esimerkein.
Opas on päivitetty 3.1.2024.

Apteekkien vuosilomaopas

Oppaassa selvitetään keskeisimpiä alan vuosiloma- ja lomaltapaluurahamääräyksiä. Ne perustuvat lakiin ja alan työehtosopimuksiin. Oppaaseen on koottu jäsenneuvonnassa usein esiintyviä käytännön kysymyksiä.
Opas on päivitetty 2.2.2024.

Apteekkien työturvallisuus -ja hyvinvointi

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla on alakohtainen opaskokonaisuus, Apteekkien työturvallisuus ja -hyvinvointi. Apteekkien työnantajaliitto on edustettuna Työturvallisuuskeskuksen palvelualoja edustavassa palveluryhmässä.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä ja apteekkien työhyvinvointiryhmä ovat yhteistyössä tuottaneet uutta aineistoa apteekkialalle. Apteekin toimialasivusto on tarkoitettu tukemaan työsuojelutoimintaa, turvallisuusjohtamista, turvallista työskentelyä ja henkilöstön hyvinvointia apteekkialan työpaikoilla.

Työturvallisuuskeskuksen sivustolta löytyy tietoa apteekkialan työturvallisuudesta.

Apteekkialalle on saatavilla seuraavat oppaat:

Työhyvinvointia apteekkeihin – opas

Opas on jatkoa apteekkialan työhyvinvointityölle, jota on yhteistyössä alan järjestöjen kanssa tehty jo vuosia. Oppaan toivotaan jäsentävän lukijalle työhyvinvoinnin monitahoista kokonaisuutta ja antavan konkreettisia keinoja oman työpaikan työhyvinvointityölle.

Työhyvinvointiopas on laadittu apteekin näkökulmasta ja se on tarkoitettu koko henkilökunnan käyttöön. Oppaassa käsitellään mm. työolosuhteita, työyhteisöä, ammatillista osaamista ja yksilön toimintakykyä.

Apteekin työympäristö ja ergonomia –opas

Tässä julkaisussa on perustietoa apteekin työympäristötekijöistä: ääniympäristöstä, valaistuksesta, lämpöolosuhteista ja sisäilmasta. Julkaisun toinen alue liittyy ergonomiaan: työasentoihin ja -liikkeisiin sekä palautumista edistäviin työn vastaliikkeisiin. Julkaisu soveltuu jokaiselle apteekkilaiselle, apteekkien perehdyttäjille, työnopastajille, alan työsuojelu- ja työterveyshenkilöille sekä apteekkialan opetukseen ja koulutukseen.

ICD-10 Tautiluokitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut päivitetyn ICD-10-tautiluokituksen.

ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus. Useat maat – Suomi mukaan lukien – ovat käyttäneet ICD-10:n paikallistettua versiota, johon on tehty paikallisiin olosuhteisiin sopivia, luokituksen käyttöä helpottavia täsmennyksiä tai poistoja.

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu, jonka tarkoituksena on edistää tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Oikeusministeriön ylläpitämä sivu antaa organisaatiollesi työkaluja vaikuttavan yhdenvertaisuussuunnitelman rakentamiseen: