11.8.2022

Lausunto jätetty hallituksen lääkesäästöesitysluonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja säännöskokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on tuottaa säästöjä lääkekorvausten valtionosuudessa vanhustenhuollon sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseksi. Kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvat hallituksen esitysluonnos sekä kaksi asetusluonnosta.  

Toimenpidekokonaisuuteen sisältyvät lääkevaihdon tehostaminen sekä apteekkitalouteen kohdistuvat yli 60 miljoonan euron leikkaukset. Hoitajamitoituksen toteutus nykyesityksen muodossa voisi merkitä apteekeille taloudellisia vaikeuksia. Asiantuntija-arvioiden mukaan esitysten mukaiset muutokset johtaisivat taloudellisiin haasteisiin joka neljännessä apteekissa ja henkilöstövähennyksiin useimmissa apteekeissa.  

Apta katsoo, ettei ehdotettu sääntely ole tarkoituksenmukaista, kohtuullista eikä oikeudenmukaista. Apteekkien työnantajaliitolle on poikkeuksellista ottaa kantaa tai lausua lääkesääntelyä koskevista asioista, koska jäsenistömme elinkeino- ja terveyspoliittisesta edunvalvonnasta vastaa pääosin läheinen kumppanimme Suomen Apteekkariliitto. Kesän aikana jäsenistöltämme tulleet asiaan liittyvät neuvontapyynnöt ovat kuitenkin johtaneet siihen, että äärimmäisen poikkeuksellisesti lausunnon antamiseen tällä kertaa päädyttiin.

Näkemyksemme mukaan hallituksen tavoittelema säästötavoite hoitajamitoituksen toteuttamiselle voidaan saavuttaa myös vaarantamatta apteekkipalveluita ja heikentämättä apteekkien toimintaedellytyksiä sekä alalla toimivien ihmisten, niin työntekijöiden kuin työnantajien, asemaa. Nämä vaikutukset voidaan välttää olemassa olevilla ratkaisuehdotuksilla, joita on tuotu esiin Suomen Apteekkariliiton esityksissä ja lausunnoissa.