16.2.2017

Jäsentiedote 2/2017

1. Ohjeita kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden palkkaukseen
2. Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksen jatko selvinnee lähiviikkoina
3. Uudet työehtosopimukset julkaistu verkkosivuilla
4. Vuosilomakoulutusta 16.3. Tampereella
5. Työsuhdeasioiden koulutusta 4.4. Helsingissä
6. Apta-rahaston apurahaa haettavana
7. Aptan jäsenmaksulaskut pyritään lähettämään helmikuun aikana
8. Apteekkien Eläkekassa tarjoaa työhyvinvointikoordinaattorin palvelua apteekeille

1. Ohjeita kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden palkkaukseen

Muistatamme, että ennen uusien työntekijöiden palkkausta on otettava huomioon työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanottuja ja osa-aikaisia työntekijöitä. Muistathan siis tarkistaa apteekkisi kokonaistilanne ennen kuin palkkaat uutta työvoimaa.

Lisätietoja kootusti nuorten ja harjoittelijoiden palkkaamisesta ja maksettavasta palkasta löytyy täältä.

2. Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksen jatko selvinnee lähiviikkoina

Apteekkialalla ei toistaiseksi ole voimassa olevaa sopimusta nuorten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmasta. PAMin hallitus ei ole vielä hyväksynyt liittojen välillä saavutettua ja Aptan hallituksen hyväksymää neuvottelutulosta.

Tiedotamme asiasta tarkemmin, jos sopimus hyväksytään.

Toistaiseksi ei siis ole mahdollista palkata koululaisia kymmenenpäiväiseen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluun. Koululaisia voi kuitenkin jo palkata kesätyöhön työehtosopimuksen koululaispalkkaa koskevin määräyksin.

3. Uudet työehtosopimukset julkaistu verkkosivuilla

Apteekkialan uudet työehtosopimukset löytyvät Aptan verkkosivuilta. Työehtosopimuksia ei painateta tänä vuonna,  sillä Kiky-sopimuksen yhteydessä sovitut tekstimuutokset olivat vähäisiä. Sopimusmuutokset on merkitty sivun reunaan pystyviivalla.

Farmaseuttista henkilöstöä koskeva uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2016-31.10.2017. Työehtosopimuksen tekstimuutokset voit lukea täältä.

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.2.2017-31.1.2018. Työehtosopimuksen tekstimuutokset voit lukea täältä.

Työehtosopimukset kokonaisuudessaan löydät täältä.

4. Vuosilomakoulutusta 16.3. Tampereella, ilmoittaudu viimeistään 9.3.mennessä

Apta järjestää 16.3. jäsenilleen koulutusta vuosilomalain keskeisistä kohdista, joita ovat mm. vuosiloman ansainta ja antaminen, työkyvyttömyys vuosilomaa ennen tai sen aikana sekä vuosilomalakiin 1.4.2016 voimaan tulleet muutokset. Käsittelemme myös vuosilomapalkan määräytymistä sekä lomarahan maksamista. Koulutuksessa käydään läpi miten vuosiloma ja vapaa asettuu työaikaperiodiin.

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa vuosiloma-asioita hoitaville työntekijöille. Tule päivittämään vuosilomatietosi ajan tasalle!

Lue lisää täältä.

5. Työsuhdepäivä 4.4. Helsingissä, ilmoittaudu viimeistään 28.3 mennessä

Aptan työsusuhdepäivässä 4.4. käydään läpi työsuhdeasioiden keskeiset seikat. Koulutuksessa kerrataan muun muassa työsopimusten tekemiseen ja työsopimuskirjauksiin liittyviä asioita ja annamme vinkkejä siitä, millaisia kirjauksia ei kannata työsopimuksiin tehdä.

Käymme myös muun muassa läpi  tämän vuoden alussa voimaan tulleita työsopimuslain uudistuksia ja niiden merkitystä apteekeille. Otamme esiin myös työnjohto-oikeuden sekä sen merkityksen käytännön esimiestyössä. Käymme läpi myös erilaisia irtisanomisperusteita ja kertaamme menettelytavat tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomisperusteissa.

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille sekä apteekin työsuhdeasioita hoitaville henkilöille.

Ilmoittaudu ja lue lisää täältä.

6. Apta-rahaston apurahaa haettavana

Apteekkien työnantajaliiton hallinnoiman APTA-rahaston apurahaa voi hakea milloin tahansa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Apteekkien työnantajaliiton hallitus.

Apurahat on tarkoitettu apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille. Apurahaa ei myönnetä suoriin palkkakustannuksiin. Hakuohjeet löydät täältä.

7. Aptan jäsenmaksulaskut pyritään lähettämään helmikuun aikana

Aptan jäsenmaksulaskutuksen palveluntuottaja on vaihtunut, minkä takia laskutuksessa on viivästystä. Pyrimme kuitenkin lähettämään laskut mahdollisimman pian.

8. Apteekkien Eläkekassa tarjoaa työhyvinvointikoordinaattorin palvelua apteekeille

Apteekkien Eläkekassa tarjoaa asiakkailleen varhaisvaiheen tukea työssä selviytymisen ongelmissa. Eläkekassa toteuttaa pilottihankeen yhdessä Vakuutuskuntoutuksen kanssa.

Työkykykoordinaattori Hanna-Mari Juntunen tarjoaa valtakunnallisesti yksilöohjausta apteekkilaisille tilanteissa, joissa työssä selviytymisessä ilmenneet ongelmat uhkaavat työntekijän tai yrittäjän mahdollisuuksia jatkaa tehtävissään. Lisätietoja Apteekkien Eläkekassasta www.aekassa.fi.