13.1.2022

Kevään 2022 arkipyhät ja niiden toteuttaminen

Keväällä arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti:  

 • pitkäperjantai (15.4.) 
 • toinen pääsiäispäivä (18.4.)  
 • helatorstai (26.5.)  
 • juhannusaatto (24.6) 

Kukin näistä arkipyhistä aiheuttaa yhden työajan lyhennyksen.

Arkipyhälyhennykset toteutetaan lyhentämällä jaksotyöaikaa 

Työajan lyhennysten piirissä ovat sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät. 

Farmaseuttisen henkilöstön osalta arkipyhälyhennykset eivät koske niitä työntekijöitä, joiden työsuhde tai toisiaan seuraavat peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset ovat ennen arkipyhää kestäneet alle 2 kuukautta. Tämä työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä johtuvaa työajan lyhennystä.

Teknisen henkilöstön osalta arkipyhälyhennyksen edellytyksenä on se, että työsuhde on ennen arkipyhää kestänyt vähintään 1 kuukauden. 

Kokoaikaisen arkipyhälyhennys 

115 t / 3 vko tekevillä yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 7 tuntia 30 minuuttia

Niillä työntekijöillä, joiden työajaksi on työsopimuksessa sovittu 120t/3vko, yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 8 tuntia. 

Arkipyhälyhennys voidaan sopia maksettavaksi rahana. Rahakorvauksesta sovittaessa työntekijä tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta. 

Osa-aikaisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaisen työajan lyhennyksen pituus saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.  

Esim. 60 t / 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 4 tuntia. 90 t/ 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 6 tuntia.  

Jos osa-aikaisen periodityöaika vaihtelee, keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta. 

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan osa-aikaisen tuntipalkkaisen arkipyhälyhennys edellyttää työskentelyä kyseisellä viikolla, mikäli keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia viikossa. Apteekin työntekijöiden työehtosopimus ei tunne tätä työskentelyedellytystä, vaan se annetaan aina. 

Myös osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. Rahakorvauksesta sovittaessa osa-aikainen tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta. 

Esimerkki: Arkipyhälyhennys keskimäärin 30 tuntia viikossa tekevällä työntekijällä. 

 1. Helatorstai – arkipyhälyhennys sovitaan maksettavaksi rahassa 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
30h – – 

Työskennellään sovittu 30 tuntia ja maksetaan arkipyhästä rahakorvauksena 

30 : 5 = 6 tunnin palkka normaalipalkan lisäksi. 

 • Helatorstai – arkipyhälyhennys toteutetaan työajan lyhennyksenä 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
24h – – 

Lyhennetään työaikaa arkipyhän johdosta 30 : 5 = 6 tunnilla. Tämän johdosta työskennellään vain 24 tuntia ja maksetaan palkka normaalilta 30 tunnilta. 

Osa-aikaeläkeläisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaeläkeläiset ovat osa-aikatyöntekijöitä, joten arkipyhälyhennykset toteutetaan kuten muillakin osa-aikaisilla. 

Moni osa-aikaeläkeläinen on sovitut viikot eläkkeellä ja tekee töissä ollessaan täysiä työviikkoja. Tällaisen henkilön kanssa voidaan sopia arkipyhälyhennysten toteuttamisesta myös siten, että arkipyhän sattuessa työviikolle annetaan sama lyhennys kuin kokoaikatyöntekijälle ja arkipyhän sattuessa eläkeviikolle lyhennystä ei anneta. Tällainen sopimus on syytä tehdä pitempiaikaiseksi, jotta se johtaa oikeudenmukaiseen lopputulokseen. 

Lyhennyksen antaminen 

Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla. Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, periodin tuntimäärää lyhennetään muulla tavalla.

Mikäli lyhennyksen antaminen normaalisti käytettävällä periodilla tuottaa ongelmia, voidaan periodia työehtosopimusten mukaan tilapäisesti pidentää aina 8 viikkoon saakka. 

Vuosilomat arkipyhäviikolla 

Lomapäiviksi ei lasketa 

 • pitkäperjantaita 
 • pääsiäislauantaita 
 • ensimmäistä pääsiäispäivää 
 • toista pääsiäispäivää 
 • vapunpäivää 
 • helatorstaita 
 • juhannusaattoa  
 • juhannuspäivää 

Vuonna 2022 pääsiäisviikolla ja juhannusviikolla kuluu näin ollen vain 4 lomapäivää.

Vappu on vuonna 2022 sunnuntaina, eikä se näin ollen lyhennä työaikaa eikä sillä ole vaikutusta vuosilomien merkitsemisessä työvuorolistoihin.

Helatorstain sisältävällä viikolla kuluu 5 lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä – niin 5-päiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi 3 päivänä viikossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä.