16.12.2015

Jäsentiedote 13/2014

Vuoden 2015 koulutukset

Apteekkarin työoikeudelliset haasteet

Pe 6.2. klo 10.00 – 16.30 Oulu, Hotelli Ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13

Koulutuksessa käydään läpi työnantajan työnjohto-oikeuden merkitystä oikeuskäytännön valossa. Katsomme mitä seurauksia ja vaikutuksia ristiriidoista on seurannut työnantajan ja työntekijän asemaan. Mietimme yhdessä millaista johtamista nykyään vaaditaan ja mitä tasapuolisenkohtelun vaatimus ja yhdenvertaisuus merkitsee arjessa. Etsimme vastauksia erilaisiin työpaikalla esiintyviin haasteisiin. Kertaamme myös tärkeimpiä työehtosopimuksen määräyksiä. Kerromme myös millaisia pelisääntöjä apteekissa olisi hyvä olla pulmatilanteiden varalle.

Koulutukseen osallistujat voivat myös ennakkoon lähettää toivomuksia käsiteltävistä asioista osoitteella kirsi.makinen(a)apta.fi.

Hinta

320 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 30.1. mennessä tästä tai https://apta.fi/koulutukset/.

Parempia YT – neuvotteluja työvoimaa vähennettäessä

Ke 11.2.2015 klo 12.00 -16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2. krs, neuvottelukeskus

Vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin työsuhteita voidaan päättää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Koulutuksen tavoitteena on käsitellä yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelumenettely alusta loppuun yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käsitellään neuvotteluprosessia myös yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy viestintätoimisto Hill + Knowltonin puheenvuoro ” Yhteistoimintaneuvottelut – tunnelmantappajasta kilpailukykyä vahvistavaksi”.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

·         Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

·         Työvoiman vähentämisen vaihtoehdot

·         Neuvotteluesitys ja sen sisältö

·         Kenen kanssa neuvotellaan

·         Neuvottelujen läpivieminen

·         Neuvottelujen jälkeiset työnantajan velvollisuudet

Yhteistoiminta- ja irtisanomisprosessit haastavat yhtiön johdon, henkilöstöosaston ja lähiesimiehet, sillä vaativassa muutosprosessissa on viestittävä oikeista asioista, oikealla hetkellä. Miten eri tahot saadaan parhaiten toimimaan yhteen ja tunnelman tappajan sijaan rakennetaankin entistä vahvempaa organisaatiota? Viestintätoimisto Hill + Knowltonilla on pitkä kokemus YT-neuvottelujen läpiviemisestä yhteistyön ja viestinnän näkökulmasta.

·         Mitkä ovat yt-neuvottelujen tyypillisimpiä viestinnällisiä sudenkuoppia ja miten nämä vältetään?

·         Millaisia sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä yt-prosessiin tulisi sitouttaa ja miten tämä tehdään?

·         Käytännön esimerkkejä ja työkaluja prosessin tukemiseen

Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton ja Apteekkien Työnantajaliiton jäsenyrityksille ja se sopii sekä aloitteleville että jo kokeneemmille henkilöstöasioista vastaaville, jotka haluavat joko syventää tietämystään tai saada käytännön vinkkejä YT-neuvotteluihin.

Kouluttajina ovat Kaupan liiton ja Hill + Knowltonin asiantuntijat

Hinta

270 euroa  + alv 24 % Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja kahvibuffeen.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 5.2.2015 mennessä tästä.

Apteekkien vuosilomapäivä

Ti 20.3.2015, klo 10.00–16.00, Tampere, Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Käsittelemme vuosiloman ansaitsemista ja antamista koskevia pääsääntöjä vuosilomalaki ja työehtosopimuksen määräykset huomioiden. Koulutuksessa opitaan mm. mikä on työssäolonveroista aikaa ja miten lomat ja vapaapäivät merkitään työvuoroluetteloon. Päivän tarkoituksena on myös kerrata lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeiset asiat. Käymme läpi myös vuosiloman siirto-oikeuden sairaustapauksissa. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma-asioita hoitaville henkilöille.

Hinta

320 € + alv 24 %, ei jäseniltä 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältöön voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 6.3. mennessä tästä tai osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/.

Apteekkien työaikapäivä  

To 16.4.2015 klo 10.00–16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Päivän tavoitteena on oppia työehtosopimuksen mukainen työaikajärjestelmä. Koulutuksessa tarkastelemme mm. mitä säännöllinen työaika tarkoittaa ja miten se voidaan järjestää. Kerromme milloin viikoittainen vapaa-aika voidaan periodissa siirtää ja mitä tarkoitetaan työehtosopimuksen mukaisella vapaapäivällä. Käsittelemme lisäksi myös sitä, miten työaika eroaa matkustusajasta. Käymme läpi myös arkipyhälyhennysten merkitysten ja esimerkit työajanlyhennyksistä pääsiäisen ja joulunaikaan. Lisäksi kertaamme lisä- ja ylityönkäsitteet sekä lisä- ja ylityölaskennan esimerkkeineen.

Koulutus on uusi ja perustuu tammikuussa 2015 julkaistavaan työaikaoppaaseen.

Kouluttajina toimivat Aptan asiantuntijat.

Hinta

320 € + alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin, työaikaoppaan, aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 8.4. mennessä tästä tai osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/

Ongelmia ratkaiseva esimies

Ti 21.4.2015 klo 12.00 -16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2. krs, neuvottelukeskus

Ratkaisukeskeisesti johtava esimies tarttuu ongelmatilanteissa härkää sarvista ja auttaa työyhteisöään näkemään haastavissa tilanteissa jopa kehittämisen mahdollisuudet.

Koulutuksessa osallistujat saavat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä työkaluja esimiestyön arjen ongelmiin niin juridisesta kuin psykologisesta näkökulmasta: 

  • miten käsitellä työpaikkakiusaamista, sairauspoissaoloja, alkoholiongelmia ja muita tyypillisiä ongelmatilanteita
  •  mistä työpaikan ongelmatilanteet syntyvät ja kuinka esimies voi vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi
  • miten kesyttää työyhteisön vastarannankiisket,
  • riidankylväjät ja alisuoriutujat
  • rautalankamalli arjen esimiestyön ongelmatilanteiden käsittelyyn.

Hinta
Jäsenet 300 € + alv 24 %, ei-jäsen hinta 490 € + alv 24 %

Kurssihintaan sisältyy Anna Lavikkalan ja sosiaalipsykologi Risto Havusen kirjoittama kirja Ongelmia ratkaiseva esimies (Talentum 2010 2. painos 2011).

Kouluttajina ovat Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ja sosiaalipsykologi Risto Havunen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupan ja palvelun alalla työskenteleville esimiehille.

Koulutuksessa tarjolla kahvibuffet klo 11.30 alkaen.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 14.4. mennessä tästä tai osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/.

Henkilöstösuunnitelmien paperisota -koulutus

To 6.5.2015 klo 12.30–16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 3. krs, Kaupan liiton koulutustilat   

Kaupan liiton ja Apteekkien työnantajaliiton koulutustilaisuudessa käydään läpi työnantajalle pakollisia henkilöstöön liittyviä suunnitteluvelvoitteita ja tarkastellaan suunnitteluvelvollisuuksien taustalla olevia lainsäännöksiä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille sellaiset työkalut, jonka avulla jokainen pystyy laatimaan pakolliset suunnitelmat helposti ja vaivattomasti.

Tilaisuudessa esitellään mallipohjiemme avulla miten laadit mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, päihdeohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman. Käymme läpi myös henkilörekisteriselosteeseen liittyviä asioita, koska se on asiakirja, joka jokaisen työnantajan on laadittava kaikista pitämistään henkilörekistereistä.

Kouluttajina ovat Kaupan liiton ja Apteekkien työnantajaliiton asiantuntijat.

Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton sekä Apteekkien Työnantajaliiton jäsenyritysten yrittäjille, esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja muille henkilöstöasioista vastaaville.

Hinta

240 € + alv 24 %

Koulutuksessa tarjolla kahvibuffet klo 11.30 alkaen.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 27.4. mennessä tästä tai osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/.

Apteekkien henkilöstöjohdon päivät

Ti-to 19. – 21.5. Tallink Silja Serenade, Olympiaterminaali, Helsinki

Seminaari alkaa tiistaina klo 11.

 Koulutuspäivät tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden päivittää tietosi henkilöstöjohdolle tärkeistä asioista:

  • Kuulemme mm. siitä, miten digitalisoituminen vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen ja miten henkilöstöjohtamisen tulee muuttua tulevaisuudessa,
  • Lisäksi asiantuntijat kertovat siitä, miten kehityskeskusteluja voi käyttää apuna henkilöstöjohtamisessa ja miten erilaisia palkitsemisen keinoja voi hyödyntää apteekissa.
  • Yritysesimerkin avulla kuulemme, miten Alko on onnistunut työhyvinvoinnin kehittämisessä.
  • Seminaarin toisena päivänä kuulemme millaisia haasteita uusi apteekkari työssään kohtaa ja samalla etsimme myös ratkaisuja erilaisiin työoikeudellisiin haasteisiin. Koulutuksessa esittelemme myös miten työehtosopimuksen työaikaa koskevia säännöksiä voi hyödyntää.

Asiantuntijakouluttajina ovat mm. Kaupan ja palvelujen professori Hannu Saarijärvi, HR-director Paula Stelander, Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm, Toimitusjohtaja Kiisa Hulkko-Nyman, Henkilöstöpäällikkö Anu Henttonen.

Henkilöstöjohdon päivien tarkempi ohjelma on saatavilla lähiaikoina.

Hinta

Koulutuksen tarkemmat hinta- ja ilmoittautumistiedot ilmoitetaan lähiaikoina osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet poissaolotilanteissa

To 4.6.2015 klo 10.00–16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)                   

Päivän tarkoituksena on käydä läpi keskeisimpiä poissaolotilanteita esimerkkeineen. Käymme läpi mm. työterveyshuollon merkitystä ja työnantajan velvollisuuksia sairauspoissaoloihin liittyen.  Käymme läpi sairauspoissaolojen pelisäännöt sekä palkanmaksun edellytykset sekä mitä tarkoittaa työehtosopimuksen määräykset esim. lääkärintarkastuksista.  Kertaamme myös tilapäiset poissaolot sekä lapsen sairastumista koskevat poissaolot.

Hinta
320 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksen tarkempaan ohjelmaan voi tutustua tästä.

Kouluttajana Aptan asiantuntija varatuomari Kirsi Mäkinen.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 27.5. mennessä tästä tai osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/.

Apteekkien työsuhdepäivä

Ti 22.9.2015 klo 10.00–16.30, Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin Katu 16

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen solmimiseen liittyvät perusasiat, kuten työsopimuksen tekemisessä huomioitavat seikat. Lisäksi päivän tavoitteena on oppia miten toimit oikein, kun työsuhde joudutaan päättämään yksilösyillä ja mikä merkitys on työnantajan työnjohto-oikeudella. Kertaamme myös pääpiirteittäin työvoiman vähentämiseen liittyvät menettelytavat, joita on noudatettava kun kyse on taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa, lomautuksissa tai osa-aikaistamisissa.

Hinta

320 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 400 € + alv 24 %.

Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina Aptan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältöön voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 8.9. mennessä tästä tai osoitteessa http://2018.apta.fi/koulutukset/.

Apteekkien palkanlaskentakoulutus

Ke 11.11.2015 klo 10.00 -16.00, Tampere, Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat kuvan apteekkialan palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyvistä keskeisistä periaatteista. Päivän aikana käydään läpi myös työehtosopimuksen lisä- ja ylityömääräykset sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutukset palkanmaksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot). Lisäksi käymme läpi esimerkein erilaisia palkankorotustilanteita sekä lomapalkan laskemista eri tilanteissa. Kertaamme myös sairausajan palkanmaksun edellytykset.

Hinta
320 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksen tarkempaan ohjelmaan voi tutustua tästä.

Kouluttajina Aptan asiantuntijat.  Ilmoittaudu koulutukseen 30.10. mennessä tästä tai https://apta.fi/koulutukset/.