13.1.2022

Farmaseuttisen henkilöstön TES-neuvottelut käynnistyneet

Apteekkien työnantajaliitto ja Suomen Farmasialiitto aloittivat farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut keskiviikkona 12.1.2022. Neuvottelut käynnistyivät hyvässä hengessä.

Keskiviikkona käytiin läpi Farmasialiiton muutosehdotukset työehtosopimusmääräyksiin. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 14.1.2022, jolloin käsitellään Aptan muutosesitykset.  

Seuraavat tapaamiset on sovittu viikolle 3. Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä verkkosivuillamme.