22.8.2013

Jäsentiedote 7/2013

1. Liittokokous 18.10.2013
2. Syksyn 2013 koulutukset
3. Vuodenvaihteen työajat
4. Vuosilomalain muutokset
5. Korjaus apteekkien poissaolo-oppaaseen
6. Jäsentutkimus 2013
7. PAM:n luottamusmieskurssi siirtyy

1. Liittokokous 18.10.2013

Työnantajaliiton liittokokous pidetään Helsingissä Suomen Apteekkariliiton juhlasalissa (sisäänkäynti Pieni Roobertinkatu 12 B, 3. krs.) perjantaina lokakuun 18. päivänä 2013 kello 14.00. Varsinainen kokouskutsu valtakirjoineen lähetetään apteekkareille myöhemmin.

2. Syksyn 2013 koulutukset

Työmarkkinaseminaari 2.- 4.10. – ilmoittaudu 17.9. mennessä

Käsittelemme erittäin ajankohtaisia aiheita mm. työmarkkinatilannetta, valmistautumista syksyn neuvottelukierrokseen, Suomen talousnäkymiä, esimiehen oikeuksia ja velvoitteita, apteekkitoiminnan kehittämistä, apteekkarin vaihdokseen ja sairauspoissaoloihin liittyviä työsuhdeongelmia sekä uusia vuosilomalain muutoksia.

Toukokuun peruuntuneeseen seminaariin ilmoittautuneiden ei tarvitse tehdä mitään, heidän ilmoittautumisensa on voimassa myös lokakuun seminaarissa.

Ohjelma ilmoittautumisohjeineen ja hintatietoineen löytyy täältä.

Voit lähettää myös ennakkoon työsuhdekysymyksiä netti-ilmoittautumisen yhteydessä tai osoitteeseen jukka.koskipirtti@apta.fi. Kysymykset käsitellään nimettöminä.

Palkanlaskentapäivä

To 10.10.2013 Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki), klo 10.00 – 16.30.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat kuvan apteekkialan palkanmääräytymiseen ja maksamiseen liittyvistä keskeisistä periaatteista. Päivän aikana käydään läpi myös työehtosopimuksen mukaiset lisä- ja ylityömääräykset sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutukset palkkamaksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot jne.).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

 3. Vuodenvaihteen työajat

Arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti:

–  itsenäisyyspäivä (6.12.), joulupäivä (25.12.), tapaninpäivä (26.12.), uudenvuodenpäivä (1.1.) ja loppiainen (6.1.) aiheuttavat kukin yhden työajan lyhennyksen.

Jouluaatto ei lyhennä työaikaa, koska joulusta voi tulla vain kaksi lyhennystä.  

Lisää lyhennysten toteuttamisesta löytyy täältä.

4. Vuosilomalain muutokset

Muistutamme apteekkeja vuosilomalain muutoksista. 7 päivän karenssi loman aikana sairastuttaessa poistuu lokakuun alussa. Muutos koskee 1.10.2013 jälkeen pidettäviä lomia.

Toinen muutos koskee lomapalkan laskentaa silloin, kun kuukausipalkkaisen työtekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet 1.4.2013 jälkeen. On huomattava, että palkan muutokseen voi liittyä myös palkkaustavan muutos, esim. tuntipalkkainen osa-aikainen on siirtynyt kokoaikaiseksi kuukausipalkkaiseksi. Tässäkin tilanteessa prosentuaalista laskentatapaa.

Uusia laskentasääntöjä sovelletaan jo nyt, kun työntekijän työsuhde päättyy ja hänelle maksetaan lomakorvaus kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta. Muistio muuttuneista lainkohdista ja niiden soveltamisesta löytyy täältä. 

5. Korjaus apteekkien poissaolo-oppaaseen

Apteekkialan oppaassa työpaikan poissaolotilanteisiin on painovirhe sivulla 36. Vihkimispäivää sekä 50- ja 60-vuotispäiviä ei lasketa työssäolon veroiseksi vuosiloman ansainnassa. Oppaan nettiversiossa asia on oikein. Pahoittelemme virhettä.

6. Jäsentutkimus 2013

Työnantajaliitto tekee jäsenkyselyn kaikille apteekkareille alkusyksyllä. Tutkimuksen suorittaa Promenade Research Oy. Tutkimuksella kartoitetaan jäsenten mielipiteitä liiton toiminnasta ja palveluista sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi kysymme apteekkareiden näkemyksiä työehtosopimusten kehittämisestä ja tulevien työehtosopimusneuvottelujen tavoitteista.

Sähköpostikysely lähetetään viikolla 37. Toivomme kaikkien jäsentemme aktiivista osallistumista.

7. PAM:n luottamusmieskurssi siirtyy

PAM:n kanssa on sovittu, että työnantajan tuen piiriin kuuluva Apteekkien alakohtainen täydennyskurssi luottamushenkilöille (15.-17.10.) siirtyy pidettäväksi 12.-14.11.2013 Rantasipi Edenissä, Nokialla.