17.2.2022

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset vuonna 2022 

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.4.2022 alkaen. Apteekkierä jaetaan 1.10.2022. Apteekkikohtaisen erän jakamisessa noudatetaan apteekkierän jakosääntöjä. 

Lataa koko ohje täältä

1. Henkilökohtaiset palkat 

Yleiskorotus 1.4.2022 

Farmaseuttisen henkilöstön voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausi– ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2022 alkaen 1,3 %. 

Apteekkikohtainen erä 1.10.2022 

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 0,6 % apteekkikohtainen erä 1.10.2022 alkaen. Suosituksena on, että erä jaetaan noin puolelle apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä.  

Apteekkierän jakoperusteet tulee päättää 30.4.2022 mennessä. 

Erän laskennan pohjana on mahdollisimman normaali kuukausi- ja tuntipalkkojen yhteismäärä. Apteekkikohtainen erä (0,6 %) lasketaan farmaseuttiselle henkilöstölle syyskuussa maksettavasta kuukausi- ja tuntipalkkojen summasta. Tähän lasketaan myös pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian opiskelijoiden palkkasumma. Näin saadaan korotuksina jaettava euromäärä. 

Palkkapottiin kuuluvat: 

 • kuukausi- ja tuntipalkat  
 • työaikalisät  
 • sunnuntaityökorvaukset  
 • henkilökohtaiset lisät  
 • työkohtaisuuslisät  
 • lomapalkat  
 • apteekkikohtaiset erät  

Palkkapottiin eivät kuulu: 

 • ylityökorvaukset  
 • kuukausipalkkaisen lisätyökorvaukset 
 • prosentuaaliset apteekin hoitolisät 
 • lomarahat  
 • lomakorvaukset  

2. Farmasiaoppilaat 

Pakollisessa harjoittelussa olevien farmasiaoppilaiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.4.2022 alkaen 1,3 %.  

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.4.2022 alkaen I harjoittelussa on 1 138 euroa ja II harjoittelussa on 1 264 euroa. 

3. Osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset 

Osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkka määräytyy sovitun keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa uudesta taulukkopalkasta laskettuna. Jakaja on 38,33. 

Esimerkki 

Proviisori on palkkaryhmässä I, palkka 9.vuotena on 31.3.2022 voimassa olevan vähimmäispalkkataulukon mukainen eli 4272 euroa. Proviisori tekee keskimäärin 30 tuntia viikossa, joten hänen palkkansa on 30:38,33 x 4272 = 3343,60 euroa kuukaudessa. 

1.4.2022 voimaan tuleva yleiskorotus lasketaan hänelle seuraavasti: 

Koska proviisorille maksetaan osa-aikatyöhön suhteutettua vähimmäispalkkaa, laskennan pohjaksi otetaan uusi 1,3 % korotettu vähimmäistaulukkopalkka. Uusi vähimmäistaulukkopalkka on 4328 euroa kuukaudessa. 

Uusi osa-aikakuukausipalkka lasketaan TES 12 §:n kaavalla, kuten edellä. Proviisorin uusi palkka suhteutuu kokoaikaisen taulukkopalkkaan ja on 1.4.2022 alkaen (30:38,33 x 4328 =) 3 387,42 euroa kuukaudessa. 

Uuden tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160. Mikäli työntekijä on ollut tuntipalkkainen jo ennen korotusajankohtaa, korotus tehdään prosenttiperusteisesti kuten kuukausipalkkaisellakin. 

4. Vähimmäispalkkataulukot  

1.4.2022 voimaan tulevia taulukkopalkoja on korotettu 1,3 %:n yleiskorotuksella.  

Uudet vähimmäispalkkataulukot löytyvät tämän ohjeen lopusta sekä tulevasta uudesta työehtosopimuksesta. Niitä on korotettu 1,3 %. 

1. ja 3. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden vähimmäistaulukkopalkan suuruinen. Tuntipalkka ei voi alittaa vähimmäistaulukkopalkasta laskettua tuntipalkkaa. 

5. Korotuksen laskeminen 

Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. 

Henkilökohtainen palkka muodostuu kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.  

Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 %) käsitellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.  

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on vähimmäispalkkataulukkoa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsummana” esim. 2 900 euroa (taulukko 2 680 euroa) tai 2 680 euroa (= vähimmäispalkkataulukon suuruinen summa) + 220 euroa henkilökohtaisena lisänä. Kummassakin tapauksessa työntekijän henkilökohtainen palkka, johon 1,3 %:n korotus lasketaan, on 2 900 euroa. Korotuksen jälkeen työntekijän uusi palkka on 2937,70 euroa.  

Samalla tavalla käsitellään aiemmin saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottuvat yleiskorotuksella osana henkilökohtaista palkkaa. Tässä kohtaa on myös hyvä muistaa, että korotettua palkkaa ei pyöristetä tasaluvuksi

6. Työaikalisät 1.4.2022 alkaen  

Farmaseuttisen henkilöstön iltalisä on 5,12 euroa, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä on 5,47 euroa tunnilta ja yölisä on 5,82 euroa tunnilta. 

7. Luottamushenkilökorvausta korotettiin 1,9 % 

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 32,61 €/kk. (korvaussumma päivitetty 18.2.2022)

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 42,80 €/kk

Korvaus maksetaan ajalta, jolta työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa. 

FARMASEUTTIEN JA PROVIISORIEN VÄHIMMÄISPALKAT 1.4.2022 ALKAEN 

FARMASEUTIT 1.4.2022   
UUSI VÄHIMMÄISPALKKATAULUKKO    
PR/PV 1.-2. 3.-5. 6.-8 9.-11 12.-   
II 2528 2615 2715 2868 3074 
III 2633 2735 2839 3006 3202 
IV 2747 2855 2965 3139 3347 
2866 2978 3093 3274 3495 
VI 2987 3106 3222 3410 3637 
PROVIISORIT  1.4.2022  
UUSI VÄHIMMÄISPALKKATAULUKKO   
PR/PV 1.-2. 3.-5. 6.-8 9.- 
3665 3819 3977 4328 
III 4033 4204 4373 4761 
IV 4214 4389 4572 4978 
4396 4584 4771 5191 
VI 4582 4774 4971 5408 

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.4.2022 alkaen 

 • I harjoittelu 1138 euroa kuukaudessa. 
 • II harjoittelu 1264 euroa kuukaudessa 

Työaikalisät 1.4.2022 alkaen 

Iltalisä 5,12 € 

Lauantai- ja aattolisä 5,47 € 

Yölisä 5,82 €