Apta

Apteekkien työnantajaliitto Apta on Suomen apteekkien työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Sen jäseniä ovat lähes kaikki Suomen noin 630 yksityistä apteekkia sekä Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Ala työllistää valtakunnallisesti noin 8 500 työntekijää.

Kahden työehtosopimuksen neuvottelu on Aptan vastuulla: Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus ja Apteekin työntekijöiden työehtosopimus, sekä niitä koskevat palkkaratkaisut. Palkansaajapuolelta sopimusosapuolina ovat Suomen Farmasialiitto SFL ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Apta tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja asiantuntevia palveluja erityisesti työsuhdeasioiden alueella, mm. neuvontaa, koulutuksia sekä erilaisia aineistoja. Työnantajaliiton jäsenyys tuo mukanaan myös yhteistyökumppanien tarjoamia etuja.

Apta on Yhteisen Toimialaliiton YTL:n liittojäsen. Aptan YTL:n jäsenyyden perusteella ovat Aptan jäsenyritykset myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseniä. Aptalla on edustus EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa ja useissa muissa valiokunnissa.

Liitto on vastannut apteekkien työmarkkinaedunvalvonnasta vuodesta 1973 lähtien.