19.5.2021

Apteekkien vuosilomaopas on päivitetty

Apteekkien vuosilomaopas on päivitetty ja se löytyy verkkosivuiltamme kohdasta oppaat.

Oppaaseen on viety viime työehtosopimuskierroksella sovittu muutos (farm.tes 18 §). Olemme myös korjanneet muutamia lauserakenteita, täsmentäneet ja pyrkineet selventämään joitain lauseita. Pävitetyt tekstikohdat on osittain merkitty pystyviivalla. Pystyviiva ei tarkoita automaattisesti tekstisisällön muutosta. Suurin osa merkityistä kohdista tarkoittaa tekstisisällön täsmentymistä. Joissain kohdin lauserakenteita on muutettu, vaikka pystyviivaa ei ole niihin merkitty.

Oppaasta ei tällä kertaa tehdä painoversiota.