25.10.2013

Jäsentiedote 10/2013

1. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusratkaisu
2. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimusratkaisu
3. Liittokokous

1. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusratkaisu

APTA ja SFL saavuttivat 23.10. neuvotteluratkaisun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta. Molempien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvotteluratkaisun. Työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sitä, että työmarkkinakeskusjärjestöt toteavat perjantaina 25.10. työllisyys- ja kasvusopimuksen syntyneeksi.

Sopimuskausi on 1.12.2013 – 31.10.2016. Tänä vuonna ei toteuteta palkankorotuksia. Ensimmäinen palkankorotus on 1.4.2014. Siihen saakka noudatetaan nykyisiä palkkataulukoita. Selostamme palkkaratkaisua ja tekstimuutoksia seuraavassa tiedotteessa.

2. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimusratkaisu

APTA:n ja PAM:n neuvotteluratkaisu työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksesta syntyi 25.10. Molempien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvotteluratkaisun.

Sopimuskausi on 1.6.2014 – 31.1.2017. Ensimmäinen palkankorotus on 1.10.2014. Nykyiset palkkataulukot ovat voimassa siihen saakka. Selostamme palkkaratkaisua ja tekstimuutoksia tulevissa tiedotteissa.

3. Liittokokous

Aptan varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä, Apteekkariliiton juhlasalissa 18.10.2013. Saapuvilla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä 117 apteekkaria.

Liittokokous valitsi yksimielisesti liiton hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015 apteekkari Pekka Karttusen Siilinjärven apteekista.

Lisäksi liittokokous valitsi yksimielisesti Yliopiston apteekin edustajaksi liiton hallitukseen vuosiksi 2014 ja 2015 apteekkari Jukka Niemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmanin.
 
Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2014 ja 2015 valittiin apteekkarit:

Juha Nuutila, varajäsen Inkeri Muotka
Timo Heinonen, varajäsen Tapani Niskanen
Merja Kahela, varajäsen Helena Heikkinen

Puheenjohtaja Pekka Karttusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi 2014 ja 2015 valittiin apteekkari Pia Moksi.

Työnantajaliiton hallitus vuonna 2014
 
EK:n edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2014 valittiin apteekkari Pekka Karttunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Marja Ritala. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2014 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Pekka Karttunen.

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2014 valittiin KHT-yhteisö, Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2014. Liitto perii jäseniltään EK:n jäsen maksun, joka vahvistetaan EK:n edustajistossa marraskuussa. Lisäksi liitto perii Kaupan liitolle tilitettävän palvelumaksun, joka on 0,085 % palkkasummasta, minimimaksu 160 €. Tällä katetaan Aptan henkilöstökulut ja varsinaisen toiminnan kulut.

Liiton hallitus esitti Aptan oman jäsenmaksun 50 %:n tilapäistä alennusta ensi vuodelle. Hallitus haluaa näin omalta osaltaan helpottaa jäsenten toimintaedellytyksiä työllisyys- ja kasvusopimuksen hengessä. Liittokokous vahvisti hallituksen esityksen, joten vuoden 2014 jäsenmaksu on 0,020 % palkkasummasta, minimimaksu 33 €. Tällä katetaan liiton hallituksen kokous- ja matkakulut, kirjanpito ja tilintarkastuskulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.