31.8.2016

Jäsentiedote 9/2016

1. Apteekkiala mukana kilpailukykysopimuksessa
2. Liittokokous 27.9.2016
3. Vuodenvaihteen työaikaa lyhentävät arkipyhät
4. Syksyn koulutuksen lähestyvät – varaa paikkasi pian
5. Työsuhdeneuvonta suljettu 8.–9.9.

1. Apteekkiala mukana kilpailukykysopimuksessa

Apteekkien työnantajaliitto on päässyt neuvottelutulokseen sekä Farmasialiiton että PAMin kanssa apteekkien uudesta työehtosopimuksesta. Niin Aptan kuin Suomen Farmasialiiton ja Palvelualojen ammattiliitto Pamin hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa pidennetään 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämismallista sovitaan paikallisesti. Ellei sopimusta synny, työnantaja toteuttaa vuosityöajan pidennyksen työaikaperiodista riippuen suoraan periodeille tai vähentämällä 3 pekkaspäivää.

Neuvottelutuloksen mukainen uusi työehtosopimus tulee farmaseuttisen henkilöstön osalta voimaan 1.11.2016 ja se on voimassa 12 kuukautta 31.10.2017 saakka. Apteekkien työntekijöiden uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka.

Vuosityöajanpidennys toteutetaan molempien henkilöstöryhmien osalta 1.1.2017 jälkeen alkavasta ensimmäisestä työaikaperiodista lähtien.

Vuosityöajan pidennyksestä ja sen toteuttamistavoista sovittiin erikseen vuosityöajanpidentämispöytäkirjalla. Pöytäkirja on irtisanottavissa päättymään aikaisintaan 31.12.2019. Irtisanominen on tehtävä 30.9.2019 mennessä, tämän jälkeen pöytäkirja on irtisanottavissa vuosittain syyskuun loppuun mennessä päättymään aina kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Pöytäkirjan mukaisesti vuosityöajan pidentämisen toteuttamistavasta on sovittava vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Työpaikkakohtaiset periaatteet vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta sovitaan apteekkarin ja luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole valittuna, periaatteet sovitaan farmaseuttisen henkilöstön kanssa. Työajan pidennys voidaan paikallisesti sopien toteuttaa usealla eri tavalla, esim. päivittäistä, viikoittaista, tai jakson työaikaa pidentämällä, yhdestä arkipyhälyhennyksestä luopumalla, miinustunteja työaikapankkiin siirtämällä tai jo olemassa olevia työaikapankin plustunteja hyödyntämällä.

Osa-aikaisilla 24 tunnin vuosityöajanpidennys suhteutetaan työaikaan. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta pidennystä ei toteuteta.

Mikäli työsuhde alkaa tai päättyy kesken vuoden, työaikaa pidentävät vain työssäolokuukaudet.

Liittojen yhteinen työryhmä seuraa työajan pidennyksen toteutumista ja vaikutuksia pidentämispöytäkirjan voimassaolon ajan.

Osapuolten välillä on sovittu, että vuosityöajanpidentämisestä ja sen toteuttamistavasta laaditaan yhdessä vuosityöajan pidentämiseen tarkoitetut ohjeet ja lomakkeet. Ohjeet pyritään saamaan valmiiksi viimeistään lokakuun aikana ja niistä tiedotetaan apteekeille.

Apta järjestää jäsenille koulutusta vuosityöajanpidentämisestä Oulussa perjantaina 7.10.2016 järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Tämän lisäksi pyrimme järjestämään toisen koulutuksen Etelä-Suomen alueella.

2. Liittokokous 27.9.2016

Apteekkien työnantajaliiton liittokokous pidetään Apteekkariliiton kokoustilassa (sisäänkäynti Pieni Roobertinkatu 14 C, 2. krs) tiistaina syyskuun 27. päivänä 2016 kello 14.00. Varsinainen kokouskutsu valtakirjoineen lähetetään apteekkareille syyskuun alussa.

Tervetuloa kokoukseen!

3. Vuodenvaihteen työaikaa lyhentävät arkipyhät

Vuodenvaihteessa farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa lyhentävät seuraavat arkipyhät

  • itsenäisyyspäivä (ti 6.12.)
  • tapaninpäivä (ma 26.12.)
  • loppiainen ( pe 6.1.)

Jouluaatto, joulupäivä ja uudenvuodenpäivä eivät lyhennä työaikaa, koska ne sattuvat lauantaille ja sunnuntaille.

Lisää lyhennysten toteuttamisesta löytyy täältä.

4. Syksyn koulutukset lähestyvät – varaa paikkasi pian

Aptan työsuhdekoulutukset lähestyvät. Voit tutustua koulutusten sisältöön ja ilmoittautua osoitteessa https://apta.fi/koulutukset/.

Oulussa 7.10.2016 järjestettävässä koulutuksessa Ongelmia ratkova esimies koulutetaan myös kilpailukykysopimuksessa sovitusta työajan pidennyksestä ja miten se toteutetaan apteekeissa. Pyrimme järjestämään lyhyen koulutuksen asiasta myös Etelä-Suomessa mahdollisimman pian.

5. Työsuhdeneuvonta suljettu 8.–9.9.

Olemme torstaina 8.9. ja perjantaina 9.9. suunnittelupäivillä, minkä takia työsuhdeneuvontamme on suljettu. Palvelemme jäseniä jälleen normaalisti maanantaina 12.9.