10.6.2021

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2021

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2021.

1. Henkilökohtaiset palkat

Apteekin työntekijöiden 31.7.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,9 %:n yleiskorotuksella.

2. Palkkataulukot

1.8.2021 voimaan tulevia vähimmäispalkkataulukoita on korotettu 1,9 %:n yleiskorotuksella. 

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta.

Tämän ohjeen 1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen.

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,9 % yleiskorotuksella.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

4. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen- tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Esimerkki

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Esimerkkitapauksessa työntekijän palkasta on sovittu ”könttäsumma” esim. 2 000 euroa/kk ja hänen tapauksessaan palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi luku olisi 1 885 euroa/kk. Palkankorotuksen seurauksena työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,9 prosentilla. Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 000 €/kk + 1,9 % palkankorotus = 2 038 €/kk

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (1,9 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.8.2021 eteenpäin.

Palkkataulukot 1.8.2021 lukien

Palkkaryhmä Palvelusvuosi (ensimmäisenä, neljäntenä  vuotena jne.) 
PR/PV 1. 4. 7. 9. 
I 1695 1771 1855 1929 
II 1744 1819 1917 1990 
III 1807 1885 1984 2061 
IV 1921 1998 2090 2160 

Tuntipalkka saadaan jakamalla kokoaikaisen vastaava taulukkopalkka luvulla 160. 

Työaikalisät 1.8.2021 lukien: 

Iltalisä 3,75 €/t 
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 4,01 €/t 
Yölisä 4,81 €/t