13.8.2019

Vuodenvaihteen 2019-2020 arkipyhät ja niiden toteuttaminen

Vuodenvaihteessa farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa lyhentävät seuraavat arkipyhät   

 • itsenäisyyspäivä (pe 6.12.)  
 • joulupäivä (ke 25.12.)   
 • tapaninpäivä (to 26.12.)  
 • uudenvuodenpäivä (ke 1.1.)   
 • loppiainen (ma 6.1.) 

Jouluaatto ei lyhennä työaikaa, koska joulusta voi tulla vain kaksi lyhennystä.    

Arkipyhälyhennykset toteutetaan lyhentämällä jaksotyöaikaa 

Työajan lyhennysten piirissä ovat sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät.  

Arkipyhälyhennykset eivät kuitenkaan koske enintään 1 kuukauden kestäviä määräaikaisia työsuhteita.  

Kokoaikaisen arkipyhälyhennys 

115 t / 3 vko tekevillä yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 7 tuntia 30 minuuttia

Niillä, jotka saavat vuotuisen työajan lyhennyksen ”pekkaspäivinä” (työaika 120 t / 3 vko), yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 8 tuntia. 

Osa-aikaisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaisen työajan lyhennyksen pituus saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.  

Esim. 60 t / 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 4 tuntia. 90 t/ 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 6 tuntia.  

Jos osa-aikaisen periodityöaika vaihtelee, keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta. 

Osa-aikaisen tuntipalkkaisen arkipyhälyhennys edellyttää työskentelyä kyseisellä viikolla, mikäli keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia viikossa. 

Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. Rahakorvauksesta sovittaessa osa-aikainen tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta. 

Esimerkki 

Arkipyhälyhennys keskimäärin 30 tuntia viikossa tekevällä työntekijällä. 

 1. Itsenäisyyspäivä – arkipyhälyhennys sovitaan maksettavaksi rahassa 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
30h – – 

Työskennellään sovittu 30 tuntia ja maksetaan arkipyhästä rahakorvauksena 

30 : 5 = 6 tunnin palkka normaalipalkan lisäksi. 

 1. Itsenäisyyspäivä – arkipyhälyhennys toteutetaan työajan lyhennyksenä 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
24h – – 

Lyhennetään työaikaa arkipyhän johdosta 30 : 5 = 6 tunnilla. Tämän johdosta työskennellään vain 24 tuntia ja maksetaan palkka normaalilta 30 tunnilta. 

Osa-aikaeläkeläisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaeläkeläiset ovat osa-aikatyöntekijöitä, joten arkipyhälyhennykset toteutetaan kuten muillakin osa-aikaisilla. 

Moni osa-aikaeläkeläinen on sovitut viikot eläkkeellä ja tekee töissä ollessaan täysiä työviikkoja. Tällaisen henkilön kanssa voidaan sopia arkipyhälyhennysten toteuttamisesta myös siten, että arkipyhän sattuessa työviikolle annetaan sama lyhennys kuin kokoaikatyöntekijälle ja arkipyhän sattuessa eläkeviikolle lyhennystä ei anneta. Tällainen sopimus on syytä tehdä pitempiaikaiseksi, jotta se johtaa oikeudenmukaiseen lopputulokseen. 

Lyhennyksen antaminen 

Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla. Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, periodin tuntimäärää lyhennetään muulla tavalla. Mikäli lyhennyksen antaminen normaalisti käytettävällä periodilla tuottaa ongelmia, voidaan periodia työehtosopimusten mukaan tilapäisesti pidentää aina 8 viikkoon saakka. 

Vuosilomat arkipyhäviikolla 

Lomapäiviksi ei lasketa 

 • itsenäisyyspäivää 
 • jouluaattoa   
 • joulupäivää 
 • tapaninpäivää 
 • uudenvuodenpäivää 
 • loppiaista 

Vuonna 2019 viikolla 52 kuluu 3 lomapäivää (ma, pe, la) ja vuonna 2020 viikolla 1 kuluu näin ollen 5 lomapäivää (ma, ti, to, pe, la). Myös viikolla 2 kuluu vain 5 lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä – niin 5-päiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi 3 päivänä viikossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä.