19.1.2014

Jäsentiedote 1/2014

Kevään 2014 koulutukset

Yhteistoimintamenettely ja työvoiman vähentäminen

Ke 29.1.2014, klo 13.00 – 16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Käytännön keinoja yt-prosessiin vähintään 20 työntekijää työllistäville yrityksille.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä ja perusteet työvoiman vähentämiselle painottaen seuraavia kysymyksiä:

• taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt

• työn tarjoamisvelvollisuus
• erityiskiellot
• neuvotteluajat
• neuvottelujen käyminen
• toimenpiteet neuvottelujen jälkeen
• takaisinottovelvollisuus

Kouluttajana toimii Kaupan liiton asiantuntija.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Koulutussuunnitelma ja verovähennysoikeus

Ma 3.2.2014, klo 13.30–16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Laki uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista tulee voimaan 1.1.2014. Lain mukaan työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen / koulutuskorvaukseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos yrityksessä on tehty henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sisällöstä ja siitä, millainen suunnitelma tuo verovähennysoikeuden.

Kouluttajina ovat asiantuntijat Mika Kärkkäinen ja Virpi Pasanen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Vuosilomat ja sairauspoissaolot

Pe 14.3.2014 Oulu, klo 10.00 -16.30, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29

Päivän tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva vuosiloman ansaitsemisen, antamisen sekä lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeisistä asioista. Käymme läpi myös lomapalkan laskentaa koskevat vuosilomalain muutokset ja työehtosopimuksen määräykset. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma- ja palkanlaskenta-asioita hoitaville henkilöille.

Tämän lisäksi käsittelemme sairauspoissaoloihin liittyviä työehtosopimuksen määräyksiä sekä näihin liittyviä työnantajan oikeuksia ja velvoitteita.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Ongelmia ratkaiseva esimies

Ke 19.3.2014 Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs. neuvottelukeskus, klo 12.00-16.30

Koulutuksessa osallistujat saavat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä työkaluja  esimiestyön arjen ongelmiin niin juridiselta kuin psykologiselta näkökulmalta:

  • miten käsitellä työpaikkakiusaamista, sairauspoissaoloja, alkoholiongelmia ja muita tyypillisiä ongelmatilanteita
  • mistä työpaikan ongelmatilanteet syntyvät ja kuinka esimies voi vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi
  • miten kesyttää työyhteisön vastarannankiisket,
  • riidankylväjät ja alisuoriutujat
  • rautalankamalli arjen esimiestyön ongelmatilanteiden käsittelyyn.

Kouluttajina toimivat Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ja sosiaalipsykologi  Risto Havunen.

Osallistujat saavat avuksi arkeen myös Havusen ja Lavikkalan kirjan Ongelmia ratkaiseva esimies (Talentum 2010 2. painos 2011).

Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupan ja palvelun alalla työskenteleville esimiehille.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä.

Vuosilomapäivä

To 27.3.2014, klo 10.00 – 16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Päivän tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva vuosiloman ansaitsemisen, antamisen sekä lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeisistä asioista. Käymme läpi myös lomapalkan laskentaa koskevat vuosilomalain muutokset ja työehtosopimuksen määräykset. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma- ja palkanlaskenta-asioita hoitaville henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Työsuhteen perusteet

 Ti 29.4.2014, klo 10.00 – 16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen solmimiseen liittyvät perusasiat, kuten työsopimuksen tekemisessä huomioitavat seikat. Lisäksi päivän tavoitteena on oppia miten toimit oikein, kun työsuhde joudutaan päättämään yksilösyillä ja mikä merkitys on työnantajan työnjohto-oikeudella. Kertaamme myös työvoiman vähentämiseen liittyvät menettelytavat, joita on noudatettava kun on kyse taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa, lomautuksissa tai osa-aikaistamisissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Henkilöstösuunnitelmien paperisota

Ti 13.5.2014, klo 12.00 – 16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden laittaa kaikki henkilöstösuunnitelmansa kerralla kuntoon. Koulutustilaisuudessa käydään läpi työnantajalle pakollisia henkilöstöön liittyviä suunnitteluvelvoitteita ja tarkastellaan suunnitteluvelvollisuuksien taustalla olevia lainsäännöksiä.

Tilaisuudessa esitellään mallipohjiemme avulla miten laadit mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, päihdeohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman. Käymme läpi myös henkilörekisteriselosteeseen liittyviä asioita, koska se on sellainen asiakirja, joka jokaisen työnantajan on laadittava kaikista pitämistään henkilörekistereistä.

Koulutuksessa kuullaan myös vero-oikeuden asiantuntijan puheenvuoro 1.1.2014 voimaan tulleesta koulutuskulujen verovähennysoikeudesta.

Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton sekä Apteekkien Työnantajaliiton jäsenyritysten jäsenille yrittäjille, esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja muille henkilöstöasioista vastaaville.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Apteekkien Työmarkkinaseminaari

To – pe 22.-23.5.2014, Helsinki, Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4

Seminaarin ohjelma on tuttuun tapaan jaettu erilaisiin teemoihin. Ensimmäisenä seminaaripäivänä kuulemme, mitä keinoja tarvitaan Suomen menestykseen ja kilpailukyvyn palauttamiseen.  Apteekkiryöstöt ja uhkaavat asiakastilanteet ovat lisääntyneet. Kuulemme mitä voimme tehdä ennakkoon, miten toimia itse tilanteessa ja sen jälkeen. Iltapäivän teemassa tuodaan esiin työniloin julistusta ja niitä eväitä, joilla menestymme huomenna. Kertaamme myös, mitä tarkoittaa loman siirto-oikeus sairastuttaessa, miten lomapalkan laskenta on muuttunut sekä mitä muutoksia vuorotteluvapaalain uudistus tuo tullessaan.

Toisena seminaaripäivänä kuulemme, miksi eläkeuudistus osana työurien pidentämistä on välttämätöntä, miltä apteekkialan tulevaisuus näyttää lähivuosina ja miten alan oma eläkekassa on selvinnyt haasteistaan.

Tilaisuus tarjoaa samalla hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen, ajatusten vaihtoon ja keskinäiseen kanssa kanssakäymiseen.  Seminaari on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa työnjohtajina toimiville proviisoreille.

Ohjelma, jossa linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy täältä.

Terveisin

Apteekkien Työnantajaliitto