6.6.2022

Palkkausjärjestelmähankkeen ensipilotointi apteekeissa päättynyt

Aptan ja Suomen Farmasialiiton yhteishankkessa farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamiseksi on testattu ehdotettuja malleja valikoiduissa kuudessa pilottiapteekissa. Yleisarvio ehdotetuista muutoksista palkkauksen perusteisiin on myönteinen. Pilotin tuloksia arvioidaan seuraavaksi osapuolten hallinnoissa.  

Pilottityöskentelyn tavoitteena oli kerätä käytännön kokemuksia ja palautetta uuden palkkausjärjestelmämallin toimivuudesta apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä.

Uutta mallia testasivat Yliopiston apteekki sekä viisi yksityistä apteekkia: Kokkolan 3. Keskusapteekki, Tampereen 11. Haka-apteekki, Loimaan apteekki, Jalasjärven apteekki ja Kittilän apteekki. Mukana pilottityössä apteekkarien kanssa olivat apteekkien luottamushenkilöt.

Pilotoitavassa rakenteessa kommentoitiin tehtävien vaativuustasoja ja testattiin alustavasti vaativuustasosijoittelua sekä määriteltiin henkilöstön työssä suoriutumisen arviointitekijöitä. Lisäksi kommentoitiin apteekin hoitajuuden palkitsemista ja palkkauksen kokonaisuutta.

Ehdotetussa mallissa kukin työntekijä sijoittuu yhdelle neljästä vaativuustasosta. Skaala koostuu farmaseuttisen asiantuntijuuden tasoista 1–3 sekä ylimmästä, esihenkilö/lähijohtaja -tasosta.

Työsuorituksen arviointitekijöitä on niin ikään neljä: osaaminen ja ammattitaito; aikaansaavuus ja työn laatu; asiakaspalvelu ja sidosryhmätyöskentely; sekä työyhteisötaidot. Kutakin osa-aluetta arvioidaan asteikolla yhdestä neljään.

Pilotin aikana koottiin kehitysehdotuksia sinänsä hyväksi arvioidun perusrakenteen kirkastamiseksi. Työryhmä on todennut ilmeisen tarpeen huomioida koulutuksen ja viestinnän riittävyys, mikäli palkkausjärjestelmää muutetaan. Osapuolet pitävät tärkeänä sitä, ettei uusi järjestelmä veisi kohtuuttomasti resursseja apteekkareilta ja muilta tahoilta.

Mikäli osapuolten hallinnot katsovat hankkeen etenemisen edellytykset riittäviksi, voidaan palkkamallia testata laajemmassa joukossa apteekkeja. Sen jälkeen hanke etenee palkkasimulaatioon, jossa järjestelmän vaikutuksia alan palkkoihin simuloidaan tilastotiedon pohjalta.

Hankkeen taustaa

Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelman rahoituksen tuella toteutettavassa hankkeessa pyritään uudistamaan farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää nykytarpeita vastaavaksi; kannustavaksi niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Hankkeen lopputavoitteena on apteekkien arjessa toimiva järjestelmä.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2020 ja sille myönnettiin rahoitusta toukokuussa 2021. Työ pyritään saamaan päätökseen kahden työehtosopimuskauden aikana, joista ensimmäinen päättyy 30.1.2022. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuosien 2023–2024 aikana, kuitenkin niin, että se tulisi voimaan samaan aikaan mahdollisen uuden työehtosopimuskauden kanssa.

Lisätiedot:
Kirsi Mäkinen
toimitusjohtaja
Apteekkien työnantajaliitto ry
010 406 8100
kirsi.makinen@apta.fi