26.10.2023

Liittokokouksen 26.10.2023 päätöksiä

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 26.10.2023. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 124 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä kalenterivuodelta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pitää ennallaan eli hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä. Kaikilla muilla, paitsi puheenjohtajalla, on varajäsen.

Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi vuosiksi 2024–2025 valittiin yksimielisesti apteekkari Harri Kanerva.

Koska Harri Kanerva tuli valituksi puheenjohtajaksi, häneltä vapautui varapuheenjohtajan paikka vuodeksi 2024. Päätettiin valita varapuheenjohtaja vuodeksi 2024 erillisellä äänestyksellä.

Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin yksimielisesti apteekkari Anne Kanerva.

Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin erikseen vuosiksi 2024–2025 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjohtaja Sami Laine Yliopiston apteekista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja Kimmo Virtanen Yliopiston Apteekista.

Koska ei-erovuorossa ollut apteekkari Anne Kanerva tuli valituksi vuodelle 2024 varapuheenjohtajaksi, vapautui häneltä varsinaisen jäsenen hallituspaikka vuodeksi 2024.

Päätettiin valita muut varsinaiset ja varajäsenet yhdellä äänestyksellä. Kolme eniten ääniä saanutta valittiin varsinaiseksi jäseniksi ja Anne Kanervalta vapautuvalle paikalle vuodelle 2024 valittiin neljänneksi eniten ääniä saanut apteekkari. Äänestyksessä viidenneksi, kuudenneksi ja seitsemänneksi tulleeksi päätettiin valita varsinaisten jäsenten varajäseniksi äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2024–2025 tulivat valituiksi seuraavat apteekkarit:

varsinainen jäsen

Johanna Kangas
Minna Collin  
Henrietta Linde

henkilökohtainen varajäsen 

Petri Kiviluoma
Mikko Lähdevuori
Marjukka Suomela

Apteekkari Anne Kanervalta vapautuneelle paikalle vuodelle 2024 tuli äänestykseen jälkeen valituksi apteekkari Santero Morri.

Vuoden 2024 jäsenmaksut 

EK:n jäsenmaksu: Päätettiin, että jäseniltä peritään vuonna 2024 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajiston vuosittain vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut.

Aptan jäsenmaksu: Päätettiin periä kultakin jäseneltä vuonna 2024 Apteekkien työnantajaliiton jäsenmaksu, joka on 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa.

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan edustajat

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnassa apteekkialaa edustaa vuonna 2024 Aptan puheenjohtaja Harri Kanerva sekä varapuheenjohtaja Anne Kanerva.

Tilintarkastastusyhteisö

Tilintarkastajaksi vuodeksi 2024 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LTD ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Terhi Latvala, KHT.