Takaisinottovelvollisuus

Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus, jos työntekijä on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa työntarjoamisvelvollisuutta sellaista työntekijää kohtaan, jonka työnantaja on taloudellisin ja tuotannollisin syin joutunut irtisanomaan.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä takaisinottovelvollisuuden aikana tehtäviin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tehtävät, joita irtisanottu teki ennen työsuhteen päättymistä.

Velvoite tarjota työtä ei tarkoita irtisanotun työntekijän työsuhteen palauttamista, vaan uutta työtarjousta, jonka työnantaja tekee takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle työntekijälle.

Takaisinottovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa henkilö on irtisanottu henkilökohtaisilla syillä. Takaisinottovelvollisuutta ei myöskään ole tilanteissa, joissa työsuhteen päättymisen syynä on ollut työsopimuksen purkaminen, työntekijän suorittama irtisanominen tai määräaikaisen sopimuksen päättyminen.

Takaisinottovelvoitteen pituus

Takaisinottovelvoitteen pituus on pääsääntöisesti 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä, Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin 6 kuukautta.

Takaisinottoaika lasketaan työsuhteen eli irtisanomisajan päättymisestä,

ei irtisanomisen toimittamisesta.

Työntarjoamisvelvollisuus koskee myös osa-aikaista ja määräaikaista työtä

Takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle työntekijälle on tarjottava myös määräaikaista ja osa-aikaista työtä. Jos kysymyksessä kuitenkin on hyvin lyhytkestoinen työ, sen ei katsota olevan samankaltaista kuin työntekijän aikaisempi työ (esim. yhden päivän kestävä työ). Irtisanotulla työntekijällä on takaisinottovelvollisuuden ajan etuoikeus apteekissa tarjolla olevaan työhön suhteessa muihin työnhakijoihin. Irtisanottu työntekijä syrjäyttää siis pätevämmänkin ulkopuolisen hakijan.

Irtisanottu työntekijä ei kuitenkaan syrjäytä sellaisia työntekijöitä, joiden työsuhde on vielä voimassa. Jos apteekilla on irtisanottujen lisäksi lomautettuja työntekijöitä, uutta työtä on ensiksi tarjottava lomautetuille. Myös velvollisuus tarjota lisätyötä apteekin osa-aikaisille työntekijöille menee takaisinottovelvollisuuden edelle. Työnantaja voi täyttää apteekissa avoinna olevan työpaikan myös sisäisin siirroin ilman, että rikkoo takaisinottovelvollisuutta. Edellytyksenä tälle on, ettei apteekkiin palkata uusia työntekijöitä.

Työtä on tarjottava TE-toimistossa työtä hakevalle entiselle työntekijälle

Takaisinottovelvollisuus koskee vain niitä irtisanottuja työntekijöitä, jotka ovat edelleen työnhakijoina paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa. Henkilön ei tarvitse olla työtön työnhakija, riittää että hän hakee työtä työ- ja elinkeinotoimiston välityksellä.

Laissa ei säädetä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien työntekijöiden keskinäisestä etusijajärjestyksestä. Työnantaja voi lähtökohtaisesti valita haluamansa työntekijän takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien työntekijöiden joukosta.

Työharjoittelijoita voidaan palkata takaisinottovelvoitteen estämättä, jos työharjoittelijoita ei käytetä korvaamaan irtisanottuja työntekijöistä

Takaisinottovelvollisuus ei estä työharjoittelijoiden ottamista, koska suurin osa heistä ei ole työsuhteessa yritykseen. Mikäli apteekki ottaa työharjoittelijoita työsuhteeseen, takaisinottovelvollisuutta koskeva asia joudutaan ratkaisemaan arvioimalla sitä, onko työharjoittelijan työ samankaltaista kuin irtisanotun työntekijän työ. Työharjoittelijoita ei voi käyttää korvaamaan irtisanottuja työntekijöitä.