1.6.2022

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2022

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2022

1. Henkilökohtaiset palkat

Apteekin työntekijöiden 31.7.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

2. Palkkataulukot

1.8.2022 voimaan tulevia vähimmäispalkkataulukoita on korotettu 2,0 %:n yleiskorotuksella. 

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta.

1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen.

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 2,0 % yleiskorotuksella.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

4. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen- tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Esimerkki

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Esimerkkitapauksessa työntekijän palkasta on sovittu ”könttäsumma” esim. 2 000 euroa/kk ja hänen tapauksessaan palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi luku olisi 1 923 euroa/kk. Palkankorotuksen seurauksena työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 2,0 prosentilla. Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 000 €/kk + 2,0 % palkankorotus = 2 040 €/kk

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (2,0 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.8.2022 eteenpäin.

Palkkataulukot 1.8.2022 lukien

PR/PV 1. 4. 7. 9. 
I 1729 1806 1892 1968 
II 1779 1855 1955 2030 
III 1843 1923 2024 2102 
IV 1959 2038 2132 2203 

Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan tuntipalkka 11,71 € 

Koululainen 1245 € 

Lähetti 1423 € 

II palkkaryhmän harjoittelija 1512 € 

Lääketeknikko-oppilas  1511 € 

Luottamusmieskorvaus 1.8.2022 alkaen 26 euroa, kun apteekissa työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessaan 9 Palvelualojen ammattiliitto Pamiin kuuluvaa työntekijää.

Työaikalisät 1.8.2022 alkaen

Iltalisä 3,83 €/t
Lauantai-, jouluaatto ja
juhannusaattolisä 4,09 €/t
Yölisä 4,91 €/t