Muut tapahtumat ja koulutukset

Yhteistyökumppaniemme järjestämät koulutukset

Työnantajatuen piiriin kuuluvien ay-kurssien aikataulut sovitaan Aptan ja Farmasialiiton sekä Aptan ja Pamin välillä kerran vuodessa.

Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

Henkilöstön edustajan osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

Alueelliset luottamushenkilöpäivät
Ti 9.4. Helsinki
Ke 10.4. Kouvola
To 11.4. Kuopio
Ti 16.4. Tampere
Ke 17.4.Seinäjoki
To 18.4. Oulu
Ke 24.4. etätoteutus

Peruskurssi 15.–16.2.2024 (to-pe), Helsinki 

Peruskurssi 11.–12.9.2024 (ke-to) , etätoteutus

Neuvottelutaidon koulutus 11.10.2024 (pe) , Helsinki

Jatkokurssi 30.–31.10.2024 (ke-to), etätoteutus

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat peruskurssit, joista voi valita yhden vaihtoehdon:

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv) 

23.–25.1., 13.–14.2. Etäopetuksena verkossa
6.–8.2., 5.–6.3. Tampere  
12.–14.3., 9.–10.4. Helsinki
16.–18.4., 14.–15.5. Oulu
26.–30.8. Tampere
10.–12.9., 15.–16.10. Helsinki 
1.–3.10., 22.–23.10. Etäopetuksena verkossa
5.–7.11., 3.–4.12. Turku

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)
23.–25.1., 13.–14.2. Etäopetuksena verkossa
6.–8.2., 5.–6.3. Tampere  
12.–14.3., 9.–10.4. Helsinki
16.–18.4., 14.–15.5. Oulu 
26.–30.8. Tampere
10.–12.9., 15.–16.10. Helsinki 
1.–3.10., 22.–23.10. Etäopetuksena verkossa

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat, erityisesti apteekkilaisille tarkoitetut kurssit:   

Apteekin luottamushenkilöpäivä (1pv)
17.4. Etäopetuksena verkossa 

Apteekin täydennyskurssit (2 pv, 2 pv)
Täydennyskurssi on jaettu 2 x 2 päivään niin, että 2 pv on etäopetuksena ja 2 pv lähiopetuksena. Osallistuja voi osallistua joko tuohon kahteen päivään tai kuten aikaisemminkin 2+2 päivään.
11.–12.9. Työoikeuden koulutuspäivät, etäopetuksena verkossa ja/tai
14.–15.11. Työehtosopimusasiat ja luottamushenkilön hyvinvointi, Naantali

Esimerkiksi Työturvallisuuskeskus järjestää koulutusta työsuojeluvaltuutetun tehtävään. Erityisesti apteekeille ja muille yksityisen palvelualan toimijoille suunnattuna koulutuksen järjestetään ”Yksityisten palvelualojen työsuojelun perusteet” – nimistä kokonaisuutta. 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. 

Jos apteekissa valittu työsuojeluvaltuutettu on järjestäytynyt Palvelualojen ammattiliittoon (Pam), työsuojeluvaltuutetun koulutusvelvoitteesta on erikseen työehtosopimuksen koulutussopimuksessa. Muissa tilanteissa koulutusvelvoite määräytyy yleiseen lakiin perustuvan velvoitteen mukaan (em. ”asianmukaista koulutusta”).

Lisätietoja

Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio, joka tekee yhteistyötä laajasti työelämän toimijoiden kanssa. Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Esimerkkejä vapaasti käytettävistä aineistoista

Aptan jäsenet voivat osallistua EK-Tieto Oy:n koulutuksiin. EK-Tieto tarjoaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen työsuhdeasioissa, palkanlaskennassa, yritysverotuksessa ja -turvallisuudessa.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset ovat avoinna myös Aptan jäsenille. Työturvallisuuskeskus tarjoaa työsuojelun peruskoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta, jotka syventävät työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön osaamista.