7.8.2017

Jäsentiedote 6/2017

1. Liittokokous 28.9.2017 klo 14.00
2. Työehtosopimusneuvottelut alkavat Farmaseuttisen henkilöstön osalta 1.9.2017
3. Apta ja Pam saavuttivat neuvottelutuloksen apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimuksesta
4. Poissaolo-opas on päivitetty
5. Apteekkien työaikapäivä Oulussa lähestyy, muistithan ilmoittautua?
6. Palkkamääräysten ja palkanlaskennan ydinkohdat –koulutus on peruttu!
7. Ennakkoarvio työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista vuodelle 2018
8. Aptan työsuhdeneuvonta on suljettu 7.-8.9.

1. Liittokokous 28.9.2017 klo 14.00

Apteekkien työnantajaliiton liittokokous pidetään Apteekkariliiton kokoustilassa Helsingissä torstaina 28.9.2016 klo 14.00 (sisäänkäynti Pieni Roobertinkatu 14 C 2 krs.).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kohdassa 11 mainitut asiat.

Kokouskutsu valtakirjoineen lähetetään apteekkareille syyskuun alussa.

Tervetuloa!

2. Työehtosopimusneuvottelut alkavat Farmaseuttisen henkilöstön osalta 1.9.2017

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.10.2017. Virallisesti työehtosopimuksia ei ole vielä irtisanottu. Kun työehtosopimus irtisanotaan, nykyiset työehtosopimusmääräykset ovat voimassa kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai neuvottelut jommankumman osapuolen toimista on todettu päättyneeksi.

3. Apta ja Pam saavuttivat neuvottelutuloksen apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimuksesta

Apta ja Pam saavuttivat neuvottelutuloksen apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimuksesta 28.6.2017. Sopimus menee vielä molempien liitojen hallintojen hyväksyttäväksi, ja mikäli neuvottelutulos hyväksytään, sopimus tulee voimaan 1.9.2017 alkaen ja on osa työehtosopimusta.

Neuvottelutulos uudesta luottamusmies- ja koulutussopimuksesta tes-muutoksineen on ladattavissa täältä.

Sopimus perustuu EK:n helmikuussa irtisanomaan keskusjärjestösopimukseen (Luottamusmiessopimus PT-SAK 1995). Irtisanomisen jälkeen Apta ja Pam sopivat aloittavansa liittojen välisen selkiyttämistyön asiasta, jonka tarkoituksena oli käydä keskusjärjestösopimusmääräykset läpi ja tarkastella miltä osin ne voidaan viedä työehtosopimustekstiksi. Päädyimme laatimaan tekniselle henkilöstölle oman luottamusmies- ja koulutussopimuksen.

Neuvottelutuloksen tultua hyväksytyksi, työehtosopimuksessa (21 §) olevat viittaukset irtisanottuun keskusjärjestösopimukseen tulevat kumotuksi 1.9.2017 alkaen. Selkiyttämistyön yhteydessä selkeytimme myös työehtosopimuksen erimielisyyksiä koskevaa pykälää (22 §).

Keskusjärjestösopimusten tultua irtisanotuksi, siirsimme myös hyvityssakkoja koskevan keskusjärjestösopimuksen osaksi työehtosopimusta ja sitä koskeva kirjaus hyvityssakkojen enimmäismäärästä on nyt kirjattuna 22§:n 8. kohtaan.

4. Poissaolo-opas on päivitetty

Aptan poissaolo-opas on päivitetty. Oppaassa käsitellään keskeisimpiä työntekijän poissaoloa koskevia määräyksiä. Se sisältää myös käytännön esimerkkejä ja ohjeita erilaisiin poissaolotilanteisiin. Opas on saatavilla lähipäivinä verkkosivuiltamme ja sen lisäksi painettu versio postitetaan jäsenillemme syyskuun aikana. Lisäkappaleita on mahdollisuus tilata toimistostamme.

5. Apteekkien työaikapäivä Oulussa lähestyy, muistithan ilmoittautua?

Työaikaan liittyviä kysymyksiä käydään läpi perjantaina 22.9.2017 Oulussa, Sokos Hotel Arinassa klo 10-16.

Koulutuksessa käydään läpi työehtosopimusten työaikamääräyksiä ja erotellaan mikä on työaikaa ja mikä ei. Sen lisäksi käymme läpi työajan vaihtelua periodissa ja miten työajat suunnitellaan tehokkaasti jaksotyöaikaa hyödyntäen ja samalla kustannussäästöjä aikaan saaden. Käymme läpi mm. vapaiden – ja arkipyhälyhennysten vaikutukset periodiin sekä mitä on lisätyö ja mitä tarkoittaa työnantajan lisätyöntarjoamisvelvollisuus. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 6.9. mennessä.

6. Palkkamääräysten ja palkanlaskennan ydinkohdat -koulutus on peruttu!

Vähäisen osallistujamäärän vuoksi palkanlaskennan koulutus on peruttu, koulutus oli tarkoitus järjestää torstaina 30.8. puolen päivän koulutuksena.

Työehtosopimusneuvottelujen vuoksi koulutus palkanlaskennasta järjestetään uudelleen vasta ensi vuonna.

7. Ennakkoarvio työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista vuodelle 2018

EK on julkaissut arvionsa vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuista. Sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ja yrityksen vapaaehtoisesti kustantamien eläke- tai muiden sosiaalietuuksien kustannukset. Lue lisää

8. Aptan työsuhdeneuvonta on suljettu 7.-8.9.

Aptan työsuhdeneuvonta on suljettu henkilöstöpäivien vuoksi torstaista perjantaihin 7.-8.9.2017.