9.7.2020

Matkustusrajoituksia lievennetään 13.7.alkaen – ulkomaanmatkan jälkeinen omaehtoinen karanteeni riippuu matkakohteesta

Matkustusrajoituksia lievennetään 13.7. alkaen. Sisärajavalvonta poistuu ns. vihreällä listalla olevien maiden osalta. Vihreä lista koostuu maista, joissa kyseisen maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

13.7. alkaen näitä valvonnasta vapautettuja maita ovat: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä sekä huvialusliikenteessä. Maahantulorajoitukset ovat voimassa kuitenkin edelleen mm. Espanjan ja Ruotsin välillä. Näitä rajoituksia voidaan kuitenkin edelleen lisätä, jos epidemiatilanne pahenee.

Ulkoministeriö ei voi kieltää ketään matkustamasta, koska perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan tai estää lähtemästä maasta. Matkalle lähtö päätöksen tekee aina henkilö itse. Myöskään työnantaja ei voi kieltää työntekijää matkustamasta ulkomaille vapaa-ajallaan.

Omaehtoista karanteenia suositellaan edelleen kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvonta.

Apteekkityötä tekevä työntekijä on osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Valtioneuvosto ja sisäministeriö ovat jo aikaisemmin todenneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan on syytä sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä tilanteissa, joissa työntekijä palaa maahan ulkomailta sellaisista maista, joihin edelleen kohdistuu sisä- ja ulkorajavalvontaa. Lue lisää tästä.

Työnantajan on kuitenkin hyvä, ennen työntekijöiden lomia, tiedottaa mahdollisista matkustusrajoitusten ja suositusten vastaisista seuraamuksista, ja siitä, että rajoitukset saattavat muuttua äkistikin, mikäli maan hallitus niin päättää. Työntekijöitä voi suositella ajoittamaan mahdollinen matkansa loman alkuun niin, että heidän sieltä palattuaan, vuosiloma jatkuu kaksi viikkoa. Näissä tilanteissa ei tarvitse miettiä mihin matka on kohdistunut ja vaaditaanko omaehtoista karanteenia.

Mikäli työntekijä tietoisena viranomaisten ohjeistuksesta päättää matkustaa ulkomaille, on mahdollista, että hän joutuu jäämään karanteeninomaisiin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi. Tämä asia on syytä kertoa työntekijöille ennen kesälomille lähtemistä. Näissä tilanteissa työnantajan on syytä todeta matkalle lähtevälle työntekijälle etukäteen, että työ estyy työntekijästä johtuvasta syystä, jos työntekijä matkustaa vastoin suosituksia ja mikäli matka kohdistuu alueelle, joiden osalta rajavalvonta edelleen on voimassa. Tällaisella menettelyllä työntekijä aiheuttaa omalla toiminnallaan sen, ettei ole käytettävissä työhön. Palkanmaksuvelvollisuutta omaehtoisen karanteenin ajalta ei ole. Sen ajalta voi hakea Kelasta väliaikaista epidemiatukea.

Työntekijän kanssa voidaan aina sopia etätyöstä, mutta etätyö kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin eikä sen tekeminen apteekkityössä läheskään aina ole mahdollista. Jos työtehtäviä ei ole mahdollista mukauttaa omaehtoisen karanteenin ajaksi siten, että työtehtävien suorittaminen työpaikalla ei voi tapahtua asiakkaiden tai työtovereiden terveydentilaa vaarantamatta tai jos työskentely kotoa käsin ei ole mahdollista, tästäkin on hyvä kertoa etukäteen.

Koska työnantaja on työturvallisuuslain 8 §:n mukaan velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, voi työnantajalla tällä perustella olla perusteltu syy tiedustella työntekijältä missä hän on mahdollisesti matkaillut.

Maan hallitus tarkastelee matkustusrajoituksia kahden viikon välein. Seuraavat muutokset on tarkoitus tulla voimaan 27.7.2020.

Valtioneuvoston tiedote asiasta

Ulkoministeriön tiedote asiasta

Sisäministeriön tiedote asiasta