5.11.2021

Aptan liittokokouksen päätöksiä 2021

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 4.11.2021. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 103 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä kalenterivuodelta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pitää ennallaan eli hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 varsinaista jäsentä. Kaikilla paitsi puheenjohtajalla on varajäsen.

Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023 valittiin yksimielisesti apteekkari Pasi Palmroos.

Varapuheenjohtajan valinta

Kaudelle 2021–2022 valittu varapuheenjohtaja ja varapuheenjohtajan varajäsen ilmoittivat luopuvansa tehtävästä. Tästä syystä kokouksessa valittiin varapuheenjohtaja ja varajäsen heiltä vapautuville paikoille vuodeksi 2022.

Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin apteekkari Anne Kanerva.

Varapuheenjohtajan varajäseneksi vuodelle 2022 valittiin apteekkari Sirpa Peura.

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita erikseen vuosiksi 2022–2023 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen Yliopiston apteekista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Kati Vuorikallas Yliopiston Apteekista

Liiton hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2022–2023 tulivat siten valituksi seuraavat apteekkarit:

varsinainen jäsen                     henkilökohtainen varajäsen            

Timo Hännikäinen                   Taina Santala

Harri Kanerva                           Minna Weckström

Minna Collin                             Henrietta Linde

Janne Mikkola valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2022. Janne Mikkolan varajäseneksi vuodelle 2022 valittiin Anu Rasi-Leskinen.

Nykyisen hallituksen jäsenen Kirsi Rosenqvistin varajäseneksi valittiin vuodeksi Timo Heinonen.

Jäsenmaksut       

Päätettiin, että jäseniltä peritään vuonna 2022 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajiston vuosittain vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut.

Lisäksi päätettiin periä kultakin jäseneltä vuonna 2022 Apteekkien työnantajaliiton jäsenmaksu, joka on 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksutaso pysyy samana kuin vuonna 2021. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan ehdokkaat

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskuntaan apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2022 ehdotetaan EK:n hallitukselle esitettäväksi puheenjohtaja Pasi Palmroosia sekä varapuheenjohtaja Anne Kanervaa.

Tilintarkastastusyhteisö

Tilintarkastajaksi vuodeksi 2022 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LTD ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Terhi Latvala, KHT.

Vuoden 2022 hallitus