18.6.2020

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2020 lukien

1. Henkilökohtaiset palkat

Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,5 %:n yleiskorotuksella.

2. Palkkataulukot

1.8.2020 voimaan tulevia palkkataulukoita on korotettu 1,5 %:n yleiskorotuksella.  

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta. Niitä on korotettu 1,5 %. 

1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen. 

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,5 % yleiskorotuksella.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

4. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsumma” esim. 2 000 euroa (palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi luku olisi 1 850 euroa). Tässä tapauksessa työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,5 %.

Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 000 € + 1,5 % palkankorotus = 2 030 €

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (1,5 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.8.2020 eteenpäin. 

APTEEKKIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATAULUKOT 1.8.2020 ALKAEN, EUROA / KK

1.8.2020 lukien:

Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan tuntipalkka                11,27 €

Koululainen                                                                                   1 198 €

Lähetti                                                                                            1 369 €

II palkkaryhmän harjoittelija                                                   1 454 €

Lääketyöntekijä- ja lääketeknikko-oppilas                            1 454 €

(määräykset s. 26)

Työaikalisät 1.8.2020 lukien:

Iltalisä                                                                    3,68 €/t

Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä      3,94 €/t

Yölisä                                                                     4,72 €/t

Apteekkien työntekijöiden palkkataulukot löytyvät myös täältä.