17.11.2022

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen optiovuosi ei toteudu

Neuvottelujen lopettamisesta päätettiin yhteisymmärryksessä Aptan ja Farmasialiiton kesken. Osapuolten näkemykset ratkaisun edellytyksistä ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan. Haastavassa tilanteessa tulevaisuuden ennustaminen on erityisen hankalaa.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa, mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen joulukuun loppuun mennessä. Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että liitot aloittavat palkkaratkaisun lisäksi neuvottelut työehtosopimuksen teksteistä. Perhevapaat ovat yksi todennäköisistä tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa esiin nousevista kysymyksistä.

Apta ja Farmasialiitto ovat sopineet tapaavansa seuraavan kerran 30.11.2022. Tapaamisen tarkoituksena on sopia tarkemmin mm. työehtosopimusneuvottelujen aloittamisesta.

Monin tavoin epävakaa maailmantilanne vaikuttaa luonnollisesti myös apteekkialaan. Inflaatiota kiihdyttävät mm. energian hinnan ja korkojen nousu. Apteekit eivät voi siirtää kasvaneita kuluja lääkkeiden hintoihin.

Lisäksi tulevat lääkesäästöt leikkaavat reseptilääkkeiden lääketaksaa lähes 40 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta lukien. Lääkesäästöjä kompensoidaan osittain kalliiden lääkkeiden apteekkiveron kevennyksellä. Kompensaatio huomioiden apteekkeihin kohdistuva leikkaus on kaiken kaikkiaan noin 20 miljoonan euroa.