30.12.2019

Tes-neuvotteluille ei ole sovittu uutta aikaa

Apta antoi ratkaisuesityksensä neuvottelujen loppuun saattamiseksi Farmasialiitolle 20.12. Tässä yhteydessä esitimme myös uutta neuvotteluaikaa. Farmasialiitto ei ole vastannut esitykseemme vaan antoi ilmoituksen lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta (tarkemmat tiedot tästä).

Toistaiseksi neuvottelut ovat keskeytyneet, ja uutta aikaa ei ole sovittu.

Ratkaisuesityksemme oli kokonaispaketti, joka sisälsi uudet tes-tekstit sekä esityksen palkkaratkaisusta.