Apta-rahasto

Haettavissa olevat apurahat

Apteekkien työnantajaliiton hallinnoiman Apta-rahaston apurahat ovat jatkuvassa haussa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Apteekkien työnantajaliiton hallitus. Apurahojen saajat julkistetaan hallituksen kokousten jälkeen.

Apurahat on tarkoitettu apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille. Apurahaa ei myönnetä suoriin palkkakustannuksiin.

Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi:

 • jatko-opintoihin, jotka tähtäävät farmasian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon
 • apteekkifarmasian erikoistumisopintoihin

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että opintoihin sisältyvä tutkimus liittyy aiheeltaan apteekkialan työnantajana tai yrittäjänä toimimiseen. Tutkimuksen aiheena voi olla esimerkiksi apteekin talous, johtaminen, henkilöstöhallinto, palkitseminen tai työhyvinvointi.

Apuraha voidaan myöntää myös muun kuin farmasian alan jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijalle silloin, kun tutkimus aiheeltaan täyttää edellä olevat ehdot.

Hakija sitoutuu antamaan kahden vuoden sisällä kirjallisen selostuksen apurahan käytöstä sekä lähettämään tutkimustulosten eripainokset Apteekkien työnantajaliitolle.

Täytä apurahahakemus

Hakemuksen liitteet:

 • ansioluettelo
 • opintorekisterin ote
 • kopio tutkintotodistuksesta (tai muu todistus tutkinnon suorittamisesta)
 • opinto- ja tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto
 • luettelo apurahoista, joita on viimeisen kolmen vuoden aikana saanut sekä anomuksista, joiden käsittely on kesken.

"*" näyttää pakolliset kentät

Euroa
Tutkimussuunnitelma
Tutkintotodistus
Opintorekisterin ote
Jatko-opintosuunnitelma
Ohjaajan lausunto
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 64 MB.
  Hakija sitoutuu antamaan kahden vuoden sisällä apurahan vastaanottamisesta kirjallisen selostuksen apurahan käytöstä ja lähettämään tutkimustulosten eripainokset Apteekkien työntantajaliitolle.
  Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  2022

  Apteekkien työnantajliiton hallitus on kokouksissaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavan apurahan:

  • Proviisori Jerry Ryhänen, 750 €(Apteekin verkkopalvelun kehittyminen Suomessa vuosina 2011-2021- Apteekkarien näkemyksiä ja kokemuksia)

  2019

  Apteekkien työnantajaliiton hallitus on kokouksissaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavat apurahat:

  • Proviisori Hanna Kalliomäki, 1500 € ( Apteekit osana sote-palveluja: Miten apteekkien asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lääkehoitojen toteutuksessa)
  • Proviisori Outi Pajamo, 500 € ( Omaishoidettujen potilaiden tarpeet apteekkien tuottamille palveluille)

  2018

  Vuonna 2018 ei myönnetty apurahoja.

  2017

  Apteekkien työnantajaliiton hallitus on kokouksissaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavat apurahat:

  • Proviisori Tiina Päiväniemi, 248 € (Riskien hallinta apteekissa)
  • Proviisori Elina Toivanen, 3 000 € (Pieni apteekki kannattava – totta vai tarua)
  • Proviisori Veli-Matti Surakka, 600 € (Kilpailukykysopimuksen ja lääkekorvaussäästöjen vaikutukset apteekkien toimintaan Suomessa)

  2016

  Apteekkien työnantajaliiton hallitus on 2.2.2016 kokouksessaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavan apurahan:

  • Proviisori Johanna Kuusamo, 500 €, PD-tutkimusaihe: Miten valmistaudun apteekkihakuun ja apteekin haltuunottoon

  2013

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on 24.4.2013 kokouksessaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavan apurahan:

  • proviisori Helena Jalonen, 1 300 €, PD-tutkimusaihe: Apteekkitalouden ja myyntityön perehdytysopas apteekin henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

  Onnittelut apurahan saajalle.

  2013

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on 5.2.2013 kokouksessaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavat apurahat:

  • proviisori Lenita Jokinen, 1 500 €, PD-tutkimusaihe: Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä
  • proviisori Minna Uusitalo, 1 500 €, PD-tutkimusaihe: Asiakaspalvelun johtaminen suurissa kaupunkiapteekeissa

  Onnittelut apurahojen saajille.

  2012

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on 26.1.2012 kokouksessaan jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavat apurahat:

  • proviisori Maria Ala-Karvia, 2.000 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Työnohjaus ja sen mahdollisuudet apteekkialalla
  • proviisori Maria Hautala, 800 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Proviisorista apteekkariksi – miten työhyvinvoinnin käy?
  • proviisori Ulla Löfhjelm, 2.000 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Harjoitteluvastuuhenkilöiden tuen tarve opetusapteekissa.

  Onnittelut apurahojen saajille.

  2011

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on kokouksessaan 24.8.2011 jakanut seuraavan apurahan:

  proviisori Leena Penttilä, 1.000 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykyjohtaminen apteekissa.

  Onnittelut apurahan saajalle.

  Apurahojen seuraava hakuaika päättyy 31.12.2011. Hakemukset käsitellään tammikuussa.

  2010

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on kokouksessaan 10.8.2010 jakanut seuraavan apurahan:

  • proviisori Hanna Mattila, 850 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Henkilöstön osaamisesta kilpailuetu apteekille.

  Onnittelut apurahan saajalle.

  Apurahojen seuraava hakuaika päättyy 31.12.2010. Hakemukset käsitellään tammikuussa 2011.

  2010

  Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on kokouksessaan 28.1.2010 jakanut seuraavan apurahan:

  • proviisori Marianne Sarkola, 650 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Miten farmaseutti tai proviisori kokeen sydänyhdyshenkilönä toimimisen ja toteutuuko moniammatillisuus terveydenhuollossa?

  Onnittelut apurahan saajalle.