7.4.2020

Rajan ylittäminen sallitaan välttämättömän työmatkaliikenteen osalta

Viron, Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla sallitaan nykyiseen tapaan välttämätön työmatkaliikenne. 

Rajan ylittävällä työntekijällä on oltava työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä.

Välttämättömäksi liikenteeksi katsotaan esimerkiksi terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja pelastustoimen ammattihenkilöstön rajanylitysliikenne.

Lisäksi rajan ylitse pääsevät työntekijät, jotka pysyvään työsuhteeseen perustuen työskentelevät Ruotsin tai Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella. 

Valtioneuvosto antoi rajoitukset 7.4. ja niitä jatketaan 13. toukokuuta saakka.

Uudet ohjeistukset 14.5.2020 alkaen voit lukea täältä.

Ruotsista ja Norjasta Suomeen tulevat työntekijät

Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden puolestaan tulee noudattaa ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä ja olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona ollessaan.

Työnantajille esitetään vetoomus selvittää keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla. Lisäksi työnantajien tulee huolehtia siitä, että työntekijät pystyisivät hoitamaan työnsä välttäen tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä.

Ruotsissa ja Norjassa työskentelevät suomalaiset

Ruotsin tai Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen.

Lomakepohja todistukselle työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana

Lue lisää näistä linkeistä:


Rajaliikenteen ohjeet eri kielillä | raja.fi
Ohjeistus maahan saapuville karanteeninomaisista olosuhteista | thl.fi
Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla – Ahvenanmaan sairaanhoito turvataan
Linjaus välttämättömien työtehtävien maahantulosta valmistunut 6.4.2020 (tem.fi)