15.6.2020

Valmiuslain voimassaolo päättyi 15.6.2020

Päivitetty 16.6.2020

Valmiuslain nojalla annetut asetukset kumottiin, ja poikkeusolot päättyivät 15.6.2020. Valmiuslain voimassaolon päättymistä aikaistettiin. Valmiuslain piti olla voimassa aina 30.6. saakka. Aptan aikaisempi tiedotus asiasta löytyy täältä.

Maan hallitus totesi 15.6, että tautitilanne ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti samoin kuin väestön suojaaminen eivät enää tässä epidemiologisessa tilanteessa tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtäviä toimia. Tästä syystä valmiuslaista luovuttiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos työnantaja olisi asetuksen antamien poikkeusmahdollisuuksien mukaan esimerkiksi siirtänyt työntekijöiden kesäajan vuosilomia pidettäväksi vasta myöhemmin, tai tehnyt työvuoroluettelon tälle tai seuraaville viikoille, jossa lepoaikoja on lyhennetty työaikalaissa säädetystä, nämä päätökset ovat muuttuneet laittomiksi 16.6.2020. Näin ollen päätökset pitäisi perua ja siirtyä ns. normaalitilanteeseen.

10-tuntiset päivät ovat edelleen mahdollisia, jos paikallisesti niin on sovittu

Valmiuslaki ei ole tähänkään mennessä antanut työnantajalle automaattista oikeutta työvuoroluettelon muuttamiseen. Se olisi mahdollistanut vain lepoajoista poikkeamisen ja ylitöiden tekemisen ilman työntekijän suostumusta, mikäli epidemiatilanne olisi kohdannut apteekkia siten, että työntekijöitä olisi sairastunut tai suuri osa heistä olisi altistuksen vuoksi joutunut karanteeniin, ja näistä syistä työvoiman saatavuus ei muuten olisi riittänyt.

Työvuoroluettelon muuttamisessa pätevät edelleen samat työehtosopimuksen määräykset kuin muulloinkin. Työvuorolistan muuttaminen on mahdollista aina sopimalla sekä töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Koronaepidemia ja siihen varautuminen on, ja on ollut, tällainen syy.

Koronaepidemia ei suinkaan ole vielä ohi ja tästä syystä on edelleen syytä olla varautunut tilanteen pahenemiseen. On myös mahdollista palata pikku hiljaa ns. normaalitilanteeseen ja tautitilanteen muuttuessa äkillisesti huonompaan, voidaan työvuoroja edelleen tällaisesta pätevästä syystä muuttaa.

Mikäli apteekit kuitenkin edelleen kokevat hyväksi ratkaisuksi sen, että työvuorot ovat jaettuu kahteen ryhmään, niin tätä voidaan jatkaa.

Valtioneuvoston sivuilta voit lukea lisää tästä.