15.12.2022

Muutoksia osasairauspäivärahaan ja tartuntatautipäivärahaan

Muutoksia osasairauspäivärahaan 1.1.2023 alkaen 

1. Osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 

Lakimuutoksen myötä osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään.  

Uutta lakia sovelletaan silloin, kun nyt voimassa olevan säännöksen mukainen osasairauspäivärahan enimmäisaika eli 120 arkipäivää ei ole vielä täyttynyt ennen 1.1.2023.  

Osasairauspäivärahan enimmäisajan pidentäminen parantaa mahdollisuuksia palata kokoaikaiseen työhön henkilöille, joille nykyinen enimmäisaika ei riitä työkyvyn palautumiseen. 

2. Osasairauspäivärahan edellytyksenä ollut kokoaikatyön määritelmä muuttuu 

Pitenemisen lisäksi kokoaikatyön määritelmä muuttuu, joten osasairauspäivärahalle voi jäädä aikaisemmasta poiketen myös työntekijä, jonka säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.  

Muutoksen myötä osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Muutos tukee heidän työelämässä pysymistään ja paluuta kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.  

Uutta kokoaikatyön määritelmää sovelletaan, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen. 

3. Osasairauspäivärahan voi aloittaa jo sairausvakuutuslain mukaisena omavastuuaikana 

Osa-aikaisen työn voidaan aloittaa heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen, jos työnantaja ja työntekijä ovat näin sopineet eikä osa-aikainen työ vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.  

Osa-aikatyön aloittaminen omavastuuajalla voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun henkilön työkyky on ollut pidemmän aikaa alentunut ja hänellä on ollut useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja.  

Tätä sairausvakuutuslain säännöstä sovelletaan silloin, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen. 

Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi työntekijällä on jatkossakin oikeus olla kokoaikaisesti pois työstään ja saada sairausajan palkkaa sekä sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen.  

Presidentti vahvistanee lain lähipäivinä.

Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2022

Tartuntatautipäivärahaan vaikuttavan sairausvakuutuslain väliaikaisen lainsäädännön voimassaolo päättyy 31.12.2022. Jos tartuntataudista johtuva työstä poissaolo ja ansionmenetys on alkanut viimeistään 31.12.2022, tartuntatautipäivärahaa voi hakea vielä väliaikaisten säännösten mukaan.  

Tällöin tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus. Todistuksesta täytyy ilmetä, että koronavirustartunta on todettu laboratoriovarmistetulla PCR- tai antigeenitestillä eikä työnteko ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on tällöin 6 kuukautta.  

Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää 1.1.2023 alkaen taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella.  

Jos tartuntataudista johtuva työstä poissaolo tai ansionmenetys alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen, tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on tällöin 2 kuukautta.