16.10.2018

Jäsentiedote 13/2018

Aptan liittokokouksen päätökset 11.10.2018.

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 11.10.2018. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 51 apteekkaria.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Palmroos kaudelle 2019-2020. Hänen varajäsenekseen valittiin apteekkari Heli Lainonen.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2019–2020 valittiin seuraavat apteekkarit: 

  • Anne Kanerva, varajäsen Sari Kallioinen 
  • Jukka Niemi, varajäsen Juho Pietilä 
  • Tapani Niskanen, varajäsen Harri Rehnberg 

Yliopiston apteekin edustajaksi valittiin vuodeksi 2019 henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa ja hänen varajäsenekseen toimitusjohtaja Kimmo Virtanen. 

Työnantajaliiton hallitus kokonaisuudessaan vuonna 2019 löytyy täältä.

EK:n valiokuntiin apteekkialan edustajiksi vuodeksi 2019 valittiin: 

  • apteekkari Juho Pietilä, talous- ja verotus 
  • apteekkari Sinikka Kesseli-Pulkkinen, osaava työvoima 
  • apteekkari Risto Holma, liiketoiminnan uudistaminen 

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LDT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Latvala. 

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. 

Liiton jäsenmaksuksi vahvistettiin 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksu tämän osalta pysyi ennallaan. Liittymismaksua ei peritä. 

Liitto perii jäseniltään entiseen tapaan EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan vuosittain EK:n edustajistossa. 

Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.