29.10.2020

Liittokokouksen päätökset 28.10.2020

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 28.10.2020. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 47 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä kalenterivuodelta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pitää ennallaan eli hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 varsinaista jäsentä. Kaikilla paitsi puheenjohtajalla on varajäsen.

Varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2021–2022 valittiin yksimielisesti apteekkari Stiina Piirainen.

Varapuheenjohtajan varajäseneksi valittiin Harri Rehnberg.

Hallituksen jäsenten valinta

Liiton hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2021–2022 tulivat siten valituksi seuraavat apteekkarit:

varsinainen jäsen                     henkilökohtainen varajäsen 

Anne Kanerva                           Sirpa Peura

Tapani Niskanen                      Juho Pietilä

Kirsi Rosenqvist                        Minna Weckström

Lisäksi Eeva Teräsalmi valittiin vuodeksi 2021 Leila Haukkalan varajäseneksi, koska ei-erovuorossa ollut apteekkari Kirsi Rosenqvist tuli valituksi varsinaiseksi jäseneksi.        

Jäsenmaksut       

Päätettiin, että jäseniltä peritään vuonna 2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajiston vuosittain vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut.

Lisäksi päätettiin periä kultakin jäseneltä vuonna 2021 Apteekkien työnantajaliiton jäsenmaksu, joka on 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksutaso pysyy samana kuin vuonna 2020. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan ehdokkaat

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskuntaan apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2021 ehdotetaan EK:n hallitukselle esitettäväksi puheenjohtaja Pasi Palmroosia sekä varapuheenjohtaja Stiina Piiraista.

Tilintarkastastusyhteisö

Tilintarkastajaksi vuodeksi 2021 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LTD ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Terhi Latvala, KHT.