16.2.2022

Tartuntatautipäivärahan saaminen helpottuu väliaikaisesti

Päivitetty 28.2.2022

Koronatartunnan saaneelle voidaan tietyin edellytyksin edelleen myöntää tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Tämä ei kuitenkaan poista työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvoitetta. Sairausajan palkka maksetaan, ja samalta ajalta voi hakea tartuntatautipäivärahaa, jos alla mainitut edellytykset täyttyvät. Mikäli edellytykset tartuntatautipäivärahalle eivät täyty, sairausajalta voi hakea sairausvakuutuskorvausta kuten normaalistikin.

Mikäli tartuntatautipäiväraha myönnetään, sairausajan palkasta vähennetään samasta työkyvyttömyydestä ja samalta ajanjaksolta saatu päiväraha tai siihen rinnastettava korvaus, joka maksetaan lain perusteella (TES 14 § 8. kohta). Näin ollen sairausajan palkasta voidaan vähentää tuo tartuntalainperusteella maksettu korvaus/päiväraha.

Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on laboratoriotestillä todettu koronatartunta ja lääkäri on suositellut työstä poissaoloa taudin leviämisriskin takia. Lääkäri voi olla työterveydenhuollossa työskentelevä lääkäri tai julkisella tai yksityisellä puolella työskentelevä. Muutos ei siis koske koronalle altistuneita.

Tartuntatautipäivärahan hakemiseksi tarvitaan laboratoriovarmistettu positiivinen testitulos eli Covid-19 tartunta on pitänyt todeta laboratoriovarmennetulla PCR-testillä tai antigeenitestillä. Lääkärin tulee todeta tartunta (A-todistus) ja tarve poissaololle ansiotyöstä.

Kotitestitulos ei riitä tartuntatautipäivärahaan.

Tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettiin samalla kuuteen kuukauteen.

Sairausvakuutuslain väliaikainen muutos tuli voimaan takautuvasti eli se koskee poissaoloja, jotka ovat alkaneet 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutos on voimassa 30.6.2022 saakka.

Lue lisää EK:n verkkosivuilta.