7.5.2019

Optiovuoden neuvottelut alkoivat

Apteekkien työnantajaliitto ja Suomen Farmasialiitto tapasivat 6.5. ja vaihtoivat näkemyksiään mahdollisesta tulevasta optiovuodesta.

Optiovuoden käyttö tarkoittaisi, että palkantarkistuksista vuodelle 2020 sovittaisiin 30.6.2019 mennessä. Tällöin työehtosopimus olisi voimassa 31.10.2020 asti.

Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.10.2019.

Osapuolet jatkavat neuvotteluja viimeistään 22.5.2019.