23.10.2014

Jäsentiedote 12/2014

1. Ennakkotieto: Apteekkien henkilöstöjohdon päivät 19.-21.5.2015
2. Liittokokous
3. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2015

1. Ennakkotieto: Apteekkien henkilöstöjohdon päivät 19.-21.5.2015

Apta järjestää keväällä apteekkareille ja proviisoreille suunnatun henkilöstöjohdon seminaaripäivät 19.-21.5.2015. Seminaari tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päivittää tietosi henkilöstöjohdolle tärkeistä asioista.

Tervetuloa kuuntelemaan lähitulevaisuuden kehityssuunnista ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä asiantuntijoiden johdolla sekä nauttimaan rennosta tunnelmasta kollegojen seurassa.

Tilaisuus järjestetään Päivä Tukholmassa -risteilynä Helsingistä uudistuneella Silja Serenadella.

Muista merkitä päivät jo nyt kalenteriisi! Päivien tarkemmasta ohjelmasta tiedotamme myöhemmin.

2. Liittokokous

Aptan varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä 22.10.2014. Saapuvilla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä 165 apteekkaria.

Liittokokous valitsi liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2015 ja 2016 apteekkari Risto Kanervan Turun 6. Humaliston apteekista.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2015 ja 2016 valittiin apteekkarit:

Pasi Palmroos, varajäsen Heikki Peura

Juho Pietilä, varajäsen Sinikka Kesseli-Pulkkinen

Tapani Niskanen, varajäsen Sari Kallioinen

Lisäksi liittokokous valitsi yksimielisesti Yliopiston Apteekin apteekkari Jukka Niemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuodeksi 2015 henkilöstöjohtaja Sari Saantolan.

Varapuheenjohtaja Risto Kanervan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi 2015 ja 2016 valittiin apteekkari Anne Jyrkinen ja apteekkari Timo Heinosen varajäseneksi vuodeksi 2015 apteekkari Taina Sirkiä-Vuorio.

Työnantajaliiton hallitus vuonna 2015 löytyy täältä.

EK:n edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2015 valittiin apteekkari Pekka Karttunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Risto Kanerva. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2015 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Pekka Karttunen.

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2015 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2015. Liitto perii jäseniltään EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan EK:n edustajistossa marraskuussa. Aptan työmarkkinajäsenmaksuksi liittokokous vahvisti 0,125 % palkkasummasta, vähintään 225 euroa. Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.

Jäsenmaksun taso on sama kuin vuonna 2013, sillä se muodostuu tuolloin peritystä Kaupan liiton palvelumaksusta (0,085 %, väh. 160 €) ja Aptan jäsenmaksusta (0,040 % väh. 65 €).

3. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2015

APTA:n ja SFL:n koulutustyöryhmä on hyväksynyt seuraavat luottamusmieskurssit vuodelle 2015:

Alueelliset luottamusmiespäivät:

to  22.1.   Kouvola                                                       

ke 28.1.   Kuopio                                                        

to  29.1.   Jyväskylä                                                    

ke  4.2.   Tampere                                                                          

to  5.2.   Seinäjoki

pe   6.2.   Oulu

ti   10.2.   Turku

to  12.2.   Helsinki

Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv)   25.- 27.3.2015  Paikkakunta avoin                     

Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv)      7.-9.10.2015  Paikkakunta avoin

Osallistuminen

Työnantaja ja luottamusmies sopivat kursseista kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen on keskusteltava työnantajan kanssa aikomuksestaan osallistua kurssille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua ja niin, että osallistuminen voidaan ottaa huomioon muiden työvuoroja suunniteltaessa.

Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen edellyttää, ettei se tuota apteekille tuntuvaa haittaa. Mainituin edellytyksin luottamusmies voi osallistua kalenterivuoden aikana luottamusmiespäivälle sekä peruskurssille.

Työnantajan on ilmoitettava luottamusmiehelle mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi osallistuminen aiheuttaisi apteekille tuntuvaa haittaa.

Työnantaja voi peruuttaa kurssille/kurssijaksolle osallistumisen apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua.

Korvaukset

Luottamusmiehen osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.