2.5.2022

Muiden alojen työtaisteluista aiheutuvat mahdolliset poissaolot

Työtaistelutoimet sulkevat kouluja ja päiväkoteja kuluvalla viikolla kymmenessä kaupungissa. Tämä voi hankaloittaa työntekijöiden arkea, jos työntekijä ei voi viedä lastaan päivähoitoon tai lapsi ei voi osallistua perusopetukseen lakkojen vuoksi, ja ilmoittaa, ettei pääse tästä syystä töihin. Onko tämä pätevä syy olla pois töistä? Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuutta?

Onko oikeus olla pois työstä?

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstään, jos työsopimuslain poissaoloa pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen edellytykset täyttyvät eli jos työntekijän läsnäolo kotona on välttämätöntä eikä lasten hoitoa saa järjestymään, kotiin voi olla mahdollista lain mukaan jäädä. Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Työntekijä voi keskustella mahdollisuudesta jäädä vuosilomalle tai muulle vapaalle tai vaihtaa työvuorojaan toisen työntekijän kanssa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa.

Onko palkanmaksuvelvollisuus?

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Mikäli sovitaan vuosiloman pitämisestä, sen ajalta maksetaan normaali vuosilomapalkka.