31.5.2023

Vuosilomat lähestyvät – tutustu usein kysyttyihin lomiin liittyviin asioihin

Kesälomakausi on jo alkanut ja siksi olemme koonneet tähän muutamia tärkeitä lomiin liittyviä asioita.

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille apteekissa noudatettavat loman antamisen yleiset periaatteet. Nämä voivat koskea esimerkiksi lomakautena tarvittavaa vähimmäismiehitystä tai sitä, että tiettyjä tehtäviä hoitavat henkilöt eivät voi olla yhtaikaa lomalla tai että lomat pyritään keskittämään
tietylle jaksolle lomakauden aikana. Ne voivat koskea myös lomien porrastusta tai työntekijöiden loma-ajankohtien vuorottelua eri vuosina. Myös lomarahan mahdollinen vapaaksi vaihto on hyvä selvittää etukäteen.

Ennen loman antamista työnantajan on kuultava työntekijää tämän lomatoivomuksista. Työnantajalla on kuitenkin aina oikeus määrätä loma-ajankohta, mutta työnantajan on aina mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien
sijoittelussa.

Vuosilomiin liittyviä useimmin kysyttyjä asioita löydät täältä:

https://apta.fi/vuosilomaohjeita/

Työkyvyttömyydestä vuosiloman aikana voit lukea täältä:

https://apta.fi/2022/06/15/tyontekijan-sairastuminen-ja-vuosiloma/

Esimerkki lomapalkan ja ns. vajaan kuukauden työssäoloajan palkan laskemisesta tilanteessa, jossa työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana (esim. työntekijä siirtynyt osittaiselle hoitovapaalle tai päinvastoin):

Lomapalkan laskeminen tilanteissa, joissa työntekijälle lasketaan prosentuaalinen lomapalkka lomanmääräytymisvuonna tapahtuneen työajan ja palkan muutostilanteiden takia.