1.3.2024

Apteekkierän saajat ja jaettavat euromäärät on päätettävä ja tiedotettava luottamushenkilölle 31.3.2024 mennessä

Farmaseuttiselle henkilöstölle jaetaan 1.5.2024 0,5 %:n apteekkierä. Samassa yhteydessä koko farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 2,5 %:n yleiskorotuksella.

Erän saajat ja jaettavat euromäärät on päätettävä ja tiedotettava luottamushenkilölle viimeistään 31.3.2024. Luottamushenkilön puuttuessa henkilöstölle on tiedotettava eränsaajien lukumäärä sekä jaettu kokonaissumma.

Suosituksena on, että erän saajina olisi noin puolet apteekkin farmaseuttisesta henkilöstöstä.

Erän saajia ja jaettuja euromääriä ei julkisteta koko henkilöstölle ilman asianomaisten lupaa. Palkkasalaisuus on tässä yhteydessä säilytettävä.

Poikkeus erän jakamiseen

Mikäli apteekkierän jakoperusteita ei ole tiedotettu henkilökunnalle viimeistään 31.8.2023, erää ei voida jakaa. Tällöin apteekin koko farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 3 %:n yleiskorotuksella.

Apteekkierää koskevat ohjeet löydät kokonaisuudessaan täältä.