11.8.2022

Loppuvuoden ja vuodenvaihteen 2022–2023 arkipyhät ja niiden toteuttaminen

Vuodenvaihteessa farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa lyhentävät seuraavat arkipyhät:  

 • itsenäisyyspäivä (ti 6.12.) 
 • tapaninpäivä (ma 26.12.)  
 • loppiainen (pe 6.1.)  

Jouluaatto (24.12.) ja joulupäivä (25.12.) eivät lyhennä työaikaa, koska ne sijoittuvat lauantaille ja sunnuntaille. Uudenvuodenpäivä (1.1.) osuu ensi vuonna sunnuntaille, joten se ei lyhennä työaikaa.  

Arkipyhälyhennykset toteutetaan lyhentämällä jaksotyöaikaa  

Työajan lyhennysten piirissä ovat sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät. Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla yhdenjaksoisena vapaana.  

Farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluva työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään 2 kuukautta.  

Tekniseen henkilöstöön kuuluva työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään 1 kuukauden.  

Kokoaikaisen arkipyhälyhennys  

115 t / 3 vko tekevillä yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 7 tuntia 30 minuuttia.  

Niillä, jotka saavat vuotuisen työajan lyhennyksen pekkaspäivinä (työaika 120 t / 3 vko), yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 8 tuntia.  

Kokoaikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena arkipyhäkohtaisesti. 

Osa-aikaisen arkipyhälyhennys  

Osa-aikaisen työajan lyhennyksen pituus saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.   

Esim. 60 t / 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 4 tuntia. 90 t/ 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 6 tuntia.   

Jos osa-aikaisen periodityöaika vaihtelee, keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta.  

Farmaseuttisen henkilöstön osalta, osa-aikaisen tuntipalkkaisen arkipyhälyhennys edellyttää työskentelyä kyseisellä viikolla, mikäli keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia viikossa.  

Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. Rahakorvauksesta sovittaessa osa-aikainen tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta.  

Esimerkki  

Arkipyhälyhennys keskimäärin 30 tuntia viikossa tekevällä työntekijällä.  

 1. Loppiainen – arkipyhälyhennys sovitaan maksettavaksi rahassa  
yht.  Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su  
30 h  –  6  5  –  7  6  6  

Työskennellään sovittu 30 tuntia ja maksetaan arkipyhästä rahakorvauksena  

30 : 5 = 6 tunnin palkka normaalipalkan lisäksi.  

 1. Loppiainen  – arkipyhälyhennys toteutetaan työajan lyhennyksenä  
yht.  Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su  
24 h  –  5  6  5  –  4  5  

Lyhennetään työaikaa arkipyhän johdosta 30 : 5 = 6 tunnilla. Tämän takia työskennellään vain 24 tuntia ja maksetaan palkka normaalilta 30 tunnilta.  

Osa-aikaeläkeläisen arkipyhälyhennys  

Osa-aikaeläkeläiset ovat osa-aikatyöntekijöitä, joten arkipyhälyhennykset toteutetaan kuten muillakin osa-aikaisilla.  

Moni osa-aikaeläkeläinen on sovitut viikot eläkkeellä ja tekee töissä ollessaan täysiä työviikkoja. Tällaisen henkilön kanssa voidaan sopia arkipyhälyhennysten toteuttamisesta myös siten, että arkipyhän sattuessa työviikolle annetaan sama lyhennys kuin kokoaikatyöntekijälle ja arkipyhän sattuessa eläkeviikolle lyhennystä ei anneta. Tällainen sopimus on syytä tehdä pitempiaikaiseksi, jotta se johtaa oikeudenmukaiseen lopputulokseen.  

Lyhennyksen antaminen  

Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla. Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, periodin tuntimäärää lyhennetään muulla tavalla. Mikäli lyhennyksen antaminen normaalisti käytettävällä periodilla tuottaa ongelmia, voidaan periodia työehtosopimusten mukaan tilapäisesti pidentää aina 8 viikkoon saakka.  

Vuosilomat arkipyhäviikolla  

Lomapäiviksi ei lasketa  

 • itsenäisyyspäivää  
 • jouluaattoa    
 • joulupäivää  
 • tapaninpäivää  
 • uudenvuodenpäivää  
 • loppiaista  

Vuonna 2022 viikolla 51 kuluu viisi lomapäivää ja viikolla 52 kuluu viisi lomapäivää. Vuoden 2023 viikolla 1 kuluu viisi lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä – niin viisipäiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi kolmena päivänä viikossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä.