28.3.2022

Virheetön työpaikkailmoitus on onnistuneen henkilövalinnan ensimmäinen askel

Hyvä rekrytointi-ilmoitus on tiivis ja informatiivinen viesti, joka puhuttelee tehtävän kannalta pätevimpiä hakijoita ja on kohderyhmänsä huomioiden muotoiltu. Työnantajalla on mahdollisuus tavoittaa parhaat hakijat, kun ilmoituksen virheettömyyteen ja lainmukaisuuteen sekä visuaalisuuteen on panostettu.

Luottamusta herättävä työpaikkailmoitus tavoittaa riittävän määrän tehtävään sopivia hakijoita, jolloin työnantajan mahdollisuudet löytää erinomainen tekijä kasvavat. Ilmoituksessa tulee selvästi näkyä paitsi perustiedot työstä – tehtävänimike, työsuhteen ja työn tyyppi, työntekopaikka, työn aloitusajankohta ja muut vastaavat oleelliset, hakijaa varmasti kiinnostavat asiat – myös osaamis- ja kelpoisuusvaatimukset, kuten erikoisluvat, tutkinnot ja muut mahdolliset edellytykset, kuten työkokemus.

Parhaat hakijat tavoittaakseen ilmoituksessa kannattaa kertoa monipuolisesti ja kiinnostusta herättävästi siitä, mitä yritys tarjoaa. Hyvään työnantajamielikuvaan panostaminen kannattaa, koska se vaikuttaa suoraan ja varmasti hakijoiden laatuun. Pätevimpiä ammattilaisia houkutteleva työnantajaimago vaatii pitkäjänteistä työtä eikä synny yhdestä työpaikkailmoituksesta – säröjä hyvä imago sen sijaan saa sitäkin helpommin.

Epäselviksi jäävät työn perustiedot tai lainsäädännön huomiotta jättäminen karsivat hakijoista parhaat pois. Esimerkiksi perusteettomia sukupuoleen, ikään tai muihin yhdenvertaisuuslaissa mainittuihin henkilön ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia ei saa rekrytointi-ilmoituksissa esittää. Erityisen hankalia ja herkästi kiellettyjä ovat esimerkiksi sellaiset ilmaukset, joissa työpaikkaan haetaan nuorta työntekijää tai miestä – hakemuksen perusteella voidaan työntekijältä edellyttää vain sellaisia ominaisuuksia, jotka työn suorittamiseksi ovat välttämättömiä.

Tärkeää on myös, että työnantaja kertoo rekrytoivasta yrityksestä tai yksiköstä riittävästi ja tarkasti, jotta juuri kyseiseen tehtävään pätevimmät hakijat kiinnostuvat etsimään lisätietoa ja päättävät hakea paikkaa. Työnantajan kannalta merkitystä on lopulta saatujen työhakemusten laadulla, ei määrällä.

Vinkkejä monimuotoisten rekrytointiprosessien tueksi on saatavilla esimerkiksi Työterveyslaitoksen julkaisusta Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa.

Hyvän työnantajuuden, esimiestyön ja johtamisen teemoihin pureudutaan myös toukokuussa järjestettävillä Aptan Henkilöstöjohdon päivillä – lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.