1.11.2017

Jäsentiedote 9/2017

1. Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat edelleen
2. Vuosityöajan pidennyksen toteuttamisesta (Kiky) sovittava marraskuun loppuun mennessä

1. Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat edelleen 

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen voimassaolo päättyi eilen 31.10.2017. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat edelleen hyvässä hengessä ja neuvotteluaikoja on sovittu vielä marraskuun alkuun. Päättyneen työehtosopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa (ns. jälkivaikutus) ja työrauha säilyy. 

Työehtosopimuksen jälkivaikutuksessa on kysymys siitä, että sopimuksen päättymisen jälkeen niin sanottuna sopimuksettomana aikana, työnteon jatkuessa, työsuhteen ehdot määräytyvät edelleen päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.  

2. Vuosityöajan pidennyksen toteuttamisesta (Kiky) sovittava marraskuun loppuun mennessä 

Muistattehan sopia vuosityöajan pidennyksen toteuttamistavan vuodelle 2018 marraskuun loppuun mennessä. Mikäli apteekkari vaihtuu loppuvuoden tai seuraavan vuoden aikana, nykyinen apteekkari työnantajana sopii pidennyksen toteuttamistavan koko vuodelle 2018. Tehtyä vuosityöajan pidentämistä koskevaa sopimusta voidaan yhteisellä sopimuksella kalenterivuoden kuluessa muuttaa. 

Vuosityöajan pidennyksen toteuttamistapa seuraavalle vuodelle sovitaan kirjallisesti. Vuosityöajan pidentämisen toteuttamistavasta neuvotellaan ensin paikallisesti ja pyritään yhteisymmärrykseen. Ellei sopimusta synny, toteutetaan vuosityöajan pidennys työaikajärjestelmän jaksotyöaikaa pidentämällä vuosityöajan pidentämispöytäkirjan kohdan 2. mukaisesti.