1.6.2016

Jäsentiedote 7/2016

1. Apteekkiala ei saavuttanut kilpailukykysopimuksen mukaista neuvottelutulosta
2. Muistathan ilmoittautua syksyn koulutuksiin

1. Apteekkiala ei saavuttanut kilpailukykysopimuksen mukaista neuvottelutulosta

Apteekkialan kilpailukykysopimuksen mukaiset työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksetta ainakin Farmasialiiton osalta. Farmasialiiton hallitus hylkäsi eilen Apteekkien työnantajaliiton esittämän kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvotteluesityksen.

Neuvottelut kariutuivat työajan pidennystä koskevaan erimielisyyteen. Farmasialiitto ei hyväksynyt kilpailukykysopimuksen periaatetta pysyvästä 24 tunnin työajan pidentämisestä alakohtaisesti, vaan pyrki väliaikaiseen ratkaisuun. Tällä ajatuksella työaikaa olisi pidennetty vain vuodeksi, jonka jälkeen tilanne olisi palautunut ennalleen.

Aptan ehdottamassa ratkaisussa työajan pidennys olisi ollut kilpailukykysopimuksen mukaisesti pysyvä ja pidennyksen toteuttamistavat olisivat tulleet joka vuosi arvioitavaksi paikallisesti, jolloin tehtyjen ratkaisujen toimivuutta olisi voitu arvioida vuosittain työpaikkakohtaisesti. Työaikapankki olisi ollut osa tätä ratkaisua.

Farmasialiitto hylkäsi myös Aptan ehdotuksen, jolla paikallisesti sovitulle 6-päiväiselle työviikolle ei enää tarvittaisi liittojen hyväksyntää. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan työpaikoilla voidaan sopia mahdollisuudesta tehdä 6-päiväisiä työviikkoja, mutta sopimus täytyy hyväksyttää liitoissa. Aptan ehdotus olisi nykyaikaistanut työehtosopimusta ja vähentänyt liittotason lukkoja.

Aptan esitykset kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta oli samansuuntainen niin Farmasialiitolle kuin Palvelualojen ammattiliitto PAMille. PAMin kanssa neuvotteluissa edettiin pitkälle, mutta neuvottelut jäivät ainakin toistaiseksi kesken Farmasialiiton ilmoitettua päätöksestään.

Alan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.10.2016 ja 31.1.2017 saakka.

2.  Muistathan ilmoittautua syksyn koulutuksiin

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on alkanut. Varaa paikkasi ajoissa!

Apteekkarin työoikeudelliset haasteet oikeustapausten valossa ja apteekkarin eläkeasiat

Ti 20.9.2016, klo 10.00–16.30, Radisson Blu Royal Hotelli, Helsinki (Runeberginkatu 2)

Koulutuksessa on järjestetty yhteistyössä Apteekkien Eläkekassan kanssa.

Aamupäivällä käymme läpi työsopimuskirjauksia, työnantajan työnjohto-oikeutta sekä sitä miten riitoja on oikeuskäytännössä ratkaistu.  Kertaamme myös pelisääntöjä, joilla riitatilanteisiin voi varautua.

Iltapäivällä koulutuksessa käsitellään eläkeasioista mm. seuraavista näkökulmista:

  • Yrittäjän eläketurva ja työtulon merkitys
  • Eläkkeelle siirtyminen yrittäjän itsensä kannalta
  • Työntekijän eläkkeelle siirtyminen työnantajan näkökulmasta
  • Erityistä eläkkeen karttumisesta ja eri eläkelajeista ja eläkeuudistuksen myötä tulevia muutoksia
  • Farmaseuttisten työntekijöiden lisäeläketurva ennen ja nyt

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa esimiehinä toimiville henkilöille.

Hinta

330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat sekä Apteekkien Eläkekassan eläkepäällikkö Sirpa Moilanen.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä viimeistään 6.9. mennessä.

Ongelmia ratkova esimies

Pe 7.10.2016, klo 10.00–16.30, Break Sokos Hotel Eden, Oulu (Holstinsalmentie 29)

Koulutuksessa osallistujat saavat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä työkaluja esimiestyön arjen ongelmiin. Koulutuksessa käsitellään työpaikalla syntyneitä riitatilanteita ja etsimme vastauksia erilaisiin työpaikalla esiintyviin haasteisiin. Koulutuksessa käydään asioita läpi erilaisin esimerkein ja tuoreiden oikeustapauksien avulla.

Käsittelemme esim. työpaikkakiusaamista, sairauspoissaoloja ja alkoholiongelmia. Keskustelemme myös siitä, mistä työpaikan ongelmatilanteet syntyvät ja kuinka esimies voisi vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi.

Koulutus järjestetään Pohjoisen apteekkariyhdistyksen syyskokousta edeltävänä päivänä.

Hinta

330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä viimeistään 26.8.2016 mennessä!

Apteekkien palkanlaskentapäivä

To 27.10.2016, klo 9.30–16.30, Scandic Lahti (Vesijärvenkatu 1), Lahti 

Koulutuksessa käymme läpi palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyviä keskeisiä asioita. Kertaamme esimerkkien avulla työehtosopimusten lisä- ja ylityölaskennan sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutuksen palkan maksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot). Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisia palkankorotustilanteita sekä lomapalkanlaskentaa. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa palkka-asioita hoitaville henkilöille.

Hinta

330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä viimeistään 14.10. mennessä.

Koulutusten ohjelmatiedot julkaistaan kokonaisuudessaan lähiaikoina Koulutukset-sivulta.