Työehtosopimukset & vähimmäispalkat

Apteekkien työnantajaliitto neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset Palvelualojen Ammattiliitto PAMin ja Suomen Farmasialiitto SFL:n kanssa. Työehtosopimukset koskevat farmaseutteja ja proviisoreja sekä apteekkien työntekijöitä.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus ja vähimmäispalkat

Työehtosopimukset, farmaseutit ja provisorit

Vähimmäispalkat, farmaseutit ja provisorit

Työntekijöiden työehtosopimus ja vähimmäispalkat

Työehtosopimukset, työntekijät

Vähimmäispalkat, työntekijät