17.1.2022

Ajankohtainen kertaus koronaan liittyvistä palkanmaksuvelvoitteista

Kaikissa tilanteissa on hyvä tutustua THL:n antamiin ohjeisiin sekä oman kunnan koronaviruskäytäntöihin.

Alueellisesti karanteenimääräykset eroavat toisistaan

Suomessa on tällä hetkellä alueellisia eroja karanteeni- ja eritysmääräysten suhteen. Henkilöitä ei enää välttämättä aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Poikkeuksena voi olla henkilöt, jotka kuuluvat riskiryhmään tms.

Käytännössä tämä linjaus johtaa siihen, että useissa tilanteissa päädytään tavalliseen sairauslomaan. Tällöin ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan.

Ajankohtaisia ohjeista saat omalta sairaanhoitopiirisi alueelta ja THL:n verkkosivuilta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

Palkanmaksuun liittyvät velvoitteet

Palkanmaksuvelvoitteen ratkaisee se, onko työntekijä sairas vai ei. Apteekkialalla sovellettavien työehtosopimusten mukaan palkka maksetaan, jos työntekijä on sairastumisen tai tapaturman johdosta estynyt tekemästä työtä. Karanteenin ajalta palkanmaksuvelvoitetta ei ole.

Koronaan sairastunut työntekijä. Kun työntekijä on sairas, hän on työkyvytön ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaan sairausajanpalkkaa. Työntekijä on sairas, jos hänellä on koronataudin oireita. Työntekijä on sairas, jos koronatesti näyttää positiivista, vaikka oireita ei olisikaan. Näissä tilanteissa työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan. Kela maksaa sairauspäivärahaa. Niillä alueilla, joilla sairastunut asetetaan eristykseen, Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa.

Eristykseen määrätty työntekijä. Eristykseen määrätty työntekijä on sairas. Henkilö voidaan asettaa eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat alueittain. Mikäli eristyspäätös on tehty, työnantaja voi hakea tartuntatautipäivärahaa siltä sairausajalta, jonka eristys kestää. Mikäli sairaus jatkuu eristyksen jälkeen, työntekijälle maksetaan edelleen sairausajan palkkaa ja Kelasta haetaan sairauspäivärahaa.

Karanteeniin määrätty työntekijä. Koronavirukselle altistunut henkilö voidaan asettaa karanteeniin. Tältä osin alueelliset käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Viralliseen karanteeniin asetettu voi saada Kelan tartuntatautipäivärahaa. Karanteeni on työehtosopimuksen perusteella palkatonta. Henkilö ei tällöin ole itse sairas.

Mikäli työntekijä tekee karanteenin aikana etätöitä, hän saa työskentelyä vastaavalta ajalta palkkaa, eikä oikeutta tartuntatautipäivärahaan ole.

Työntekijän perheenjäsen sairastaa koronaa. Näissä tilanteissa työntekijä ei itse ole sairas, ja mikäli työntekijä määrätään altistumisen takia viranomaisen määräämään karanteeniin, karanteeni on palkatonta, mutta silloin hänellä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan. Mikäli työnantaja näissä tilanteissa maksaa työntekijälle palkkaa, työnantajalla on oikeus hakea tartuntatautipäiväraha. Tämän edellytys on se, että tartuntatautilääkärin karanteenipäätös on annettu työnantajalle.

Työntekijän perheenjäsen on altistunut koronalle. Jos työntekijän perheessä joku on altistunut koronalle, työntekijä ja muut perheenjäsenet voivat liikkua tavanomaiseen tapaan huomioiden yleiset valtakunnalliset ja alueelliset suositukset. Näissä tilanteissa suositellaan oireseurantaa.