4.1.2023

Kevään 2023 arkipyhät ja niiden toteuttaminen

Keväällä arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti:  

 • pitkäperjantai (7.4.) 
 • toinen pääsiäispäivä (10.4.)  
 • vapunpäivä (1.5.)
 • helatorstai (18.5.)  
 • juhannusaatto (23.6) 

Kukin näistä arkipyhistä aiheuttaa yhden työajan lyhennyksen.

Arkipyhälyhennykset toteutetaan lyhentämällä jaksotyöaikaa  

Työajan lyhennysten piirissä ovat sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät. Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla yhdenjaksoisena vapaana.  

Farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluva työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään 2 kuukautta.  

Tekniseen henkilöstöön kuuluva työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään 1 kuukauden.  

Kokoaikaisen arkipyhälyhennys 

115 t / 3 vko tekevillä yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 7 tuntia 30 minuuttia

Niillä työntekijöillä, joiden työajaksi on työsopimuksessa sovittu 120t/3vko, yksi arkipyhälyhennys vähentää periodin työaikaa 8 tuntia. 

Arkipyhälyhennys voidaan sopia maksettavaksi rahana. Rahakorvauksesta sovittaessa työntekijä tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta. 

Osa-aikaisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaisen työajan lyhennyksen pituus saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.   

Esim. 60 t / 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 4 tuntia. 90 t/ 3 vko tekevällä yhden arkipyhän lyhennysvaikutus on 6 tuntia.   

Jos osa-aikaisen periodityöaika vaihtelee, keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta.  

Farmaseuttisen henkilöstön osalta, osa-aikaisen tuntipalkkaisen arkipyhälyhennys edellyttää työskentelyä kyseisellä viikolla, mikäli keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia viikossa.  

Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. Rahakorvauksesta sovittaessa osa-aikainen tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntinsa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vastaavilta tunneilta.  

    Helatorstai – arkipyhälyhennys sovitaan maksettavaksi rahassa 

Esimerkki: Arkipyhälyhennys keskimäärin 30 tuntia viikossa tekevällä työntekijällä. 

 1. Helatorstai – arkipyhälyhennys sovitaan maksettavaksi rahassa 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
30h – – 

Työskennellään sovittu 30 tuntia ja maksetaan arkipyhästä rahakorvauksena 

30 : 5 = 6 tunnin palkka normaalipalkan lisäksi. 

 • Helatorstai – arkipyhälyhennys toteutetaan työajan lyhennyksenä 
yht. Ma Ti Ke To Pe La Su 
24h – – 

Lyhennetään työaikaa arkipyhän johdosta 30 : 5 = 6 tunnilla. Tämän johdosta työskennellään vain 24 ja maksetaan palkka normaalilta 30 tunnilta. 

Osa-aikaeläkeläisen arkipyhälyhennys 

Osa-aikaeläkeläiset ovat osa-aikatyöntekijöitä, joten arkipyhälyhennykset toteutetaan kuten muillakin osa-aikaisilla. 

Moni osa-aikaeläkeläinen on sovitut viikot eläkkeellä ja tekee töissä ollessaan täysiä työviikkoja. Tällaisen henkilön kanssa voidaan sopia arkipyhälyhennysten toteuttamisesta myös siten, että arkipyhän sattuessa työviikolle annetaan sama lyhennys kuin kokoaikatyöntekijälle ja arkipyhän sattuessa eläkeviikolle lyhennystä ei anneta. Tällainen sopimus on syytä tehdä pitempiaikaiseksi, jotta se johtaa oikeudenmukaiseen lopputulokseen. 

Lyhennyksen antaminen 

Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla. Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, periodin tuntimäärää lyhennetään muulla tavalla.

Mikäli lyhennyksen antaminen normaalisti käytettävällä periodilla tuottaa ongelmia, voidaan periodia työehtosopimusten mukaan tilapäisesti pidentää aina 8 viikkoon saakka. 

Vuosilomat arkipyhäviikolla 

Lomapäiviksi ei lasketa 

 • pitkäperjantaita (pe 7.4.)
 • pääsiäislauantaita (la 8.4.)
 • ensimmäistä pääsiäispäivää (su 9.4.)
 • toista pääsiäispäivää (ma 10.4)
 • vapunpäivää (ma 1.5)
 • helatorstaita (to 18.5.)
 • juhannusaattoa (pe 23.6.)
 • juhannuspäivää (la 24.6.)

Vuonna 2023 pääsiäisviikolla ja juhannusviikolla kuluu näin ollen vain 4 lomapäivää.

Helatorstain tai vapunpäivän sisältävillä viikoilla kuluu vuonna 2023 5 lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä – niin 5-päiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi 3 päivänä viikossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä.