18.12.2014

Jäsentiedote 13/2013

1. Aptan ja Kaupan liiton koulutusyhteistyö vuonna 2014
2. Aptan työsuhdekoulutukset vuonna 2014
3. Apteekeille soveltuvat Kaupan liiton koulutukset vuonna 2014
4. EK-Tieto Oy:n koulutukset
5. Työturvallisuuskeskuksen koulutus
6. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 – 31.10.2016

1. Aptan ja Kaupan liiton koulutusyhteistyö vuonna 2014

Apteekkien Työnantajaliitto ja Kaupan liitto ovat sopineet liittojen koulutusyhteistyön kehittämisestä. Aptan omat työsuhdekoulutukset, joiden järjestelyt on hoitanut EK Tieto Oy, siirtyvät ensivuoden alusta Kauppa-FI Oy:n järjestettäväksi. Apta suunnittelee edelleen koulutukset ja niiden sisällön. Kouluttajina toimivat Aptan toimihenkilöt kuten ennenkin. 

Apta myös monipuolistaa apteekkien koulutustarjontaa. Ensi vuoden alusta apteekit voivat osallistua sellaisiin Kaupan liiton yleisiin koulutuksiin, jotka soveltuvat hyvin apteekeille. Koulutuksen hinta on sama kuin Kaupan liiton jäsenillä.       

2. Aptan työsuhdekoulutukset vuonna 2014

Vuosilomat ja sairauspoissaolot

Pe 14.3.2014 Oulu, klo 10.00-16.00, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29

Päivän tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva vuosiloman ansaitsemisen, antamisen sekä lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeisistä asioista. Käymme läpi myös lomapalkan laskentaa koskevat vuosilomalain muutokset ja työehtosopimuksen määräykset. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma- ja palkanlaskenta-asioita hoitaville henkilöille.

Tämän lisäksi käsittelemme sairauspoissaoloihin liittyviä työehtosopimuksen määräyksiä sekä näihin liittyviä työnantajan oikeuksia ja velvoitteita.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Vuosilomapäivä

To 27.3.2014, klo 10.00-16.30, Helsinki,
Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Päivän tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva vuosiloman ansaitsemisen, antamisen sekä lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeisistä asioista. Käymme läpi myös lomapalkan laskentaa koskevat vuosilomalain muutokset ja työehtosopimuksen määräykset. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma- ja palkanlaskenta-asioita hoitaville henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Työsuhteen perusteet

Ti 29.4.2014, klo 10.00-16.30, Helsinki,
Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen solmimiseen liittyvät perusasiat, kuten työsopimuksen tekemisessä huomioitavat seikat. Lisäksi päivän tavoitteena on oppia miten toimit oikein, kun työsuhde joudutaan päättämään yksilösyillä ja mikä merkitys on työnantajan työnjohto-oikeudella. Kertaamme myös työvoiman vähentämiseen liittyvät menettelytavat, joita on noudatettava kun on kyse taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa, lomautuksissa tai osa-aikaistamisissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Apteekkien työmarkkinaseminaari

To-pe 22.-23.5.2014, Helsinki, Sokos Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet poissaolotilanteissa

Pe 26.9.2014, klo 10.00-16.00, Tampere, Scandic Station, Ratapihankatu 37

Päivän tarkoituksena on käydä läpi keskeisimpiä poissaolotilanteita kuten esimerkiksi sairauspoissaolot, opintovapaa, vuorotteluvapaa sekä muut tilapäiset poissaolot. Käsittelemme asioita ottaen huomioon apteekkien työehtosopimusten määräykset sekä asiaan liittyvät lain säännökset.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Apteekkien palkanlaskentapäivä

Ti 28.10.2014, klo 10.15-16.45, Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat kuvan apteekkialan palkan määräytymiseen ja maksamiseen liittyvistä keskeisistä periaatteista. Päivän aikana käydään läpi myös työehtosopimuksen mukaiset lisä- ja ylityömääräykset sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutukset palkkamaksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot jne.).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

3. Apteekeille soveltuvat Kaupan liiton koulutukset vuonna 2014             

Yhteistoimintamenettely ja työvoiman vähentäminen

Ke 29.1. 2014, klo 13.00-16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Käytännön keinoja yt-prosessiin vähintään 20 työntekijää työllistäville yrityksille.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä ja perusteet työvoiman vähentämiselle painottaen seuraavia kysymyksiä:

• taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt
• työn tarjoamisvelvollisuus
• erityiskiellot
• neuvotteluajat neuvottelujen käyminen
• toimenpiteet neuvottelujen jälkeen
• takaisinottovelvollisuus

Kouluttajana toimii Kaupan liiton asiantuntija.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Koulutussuunnitelma ja verovähennysoikeus

Ma 3.2.2014,klo 13.30–16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Laki uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista tulee voimaan 1.1.2014. Lain mukaan työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen / koulutuskorvaukseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos yrityksessä on tehty henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sisällöstä ja siitä, millainen suunnitelma tuo verovähennysoikeuden.

Kouluttajina ovat asiantuntijat Mika Kärkkäinen ja Virpi Pasanen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Henkilöstösuunnitelmien paperisota

Ti 13.5.2014, klo 12.00-16.00, Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden laittaa kaikki henkilöstösuunnitelmansa kerralla kuntoon. Koulutustilaisuudessa käydään läpi työnantajalle pakollisia henkilöstöön liittyviä suunnitteluvelvoitteita ja tarkastellaan suunnitteluvelvollisuuksien taustalla olevia lainsäännöksiä.

Tilaisuudessa esitellään mallipohjiemme avulla miten laadit mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, päihdeohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman. Käymme läpi myös henkilörekisteriselosteeseen liittyviä asioita, koska se on sellainen asiakirja, joka jokaisen työnantajan on laadittava kaikista pitämistään henkilörekistereistä.

Koulutuksessa kuullaan myös vero-oikeuden asiantuntijan puheenvuoro 1.1.2014 voimaan tulleesta koulutuskulujen verovähennysoikeudesta.

Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton sekä Apteekkien Työnantajaliiton jäsenyritysten jäsenille yrittäjille, esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja muille henkilöstöasioista vastaaville.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen myöhemmin.

4. EK-Tieto Oy:n koulutukset

EK-Tieto Oy on Elinkeinoelämän keskusliiton omistama yhtiö, joka järjestää jäsen yrityksille koultusta työsuhdeasioissa, palkanlaskennassa, yritysverotuksessa ja kirjanpidossa. Tarkempia tietoja löydät www.ek.fi / EK Tieto Oy.

5. Työturvallisuuskeskuksen koulutus

Työturvallisuuskeskus järjestää vuosittain työturvallisuus- ja työhyvinvointikoulutusta, tuottaa julkaisuja ja tiedottaa työpaikoille ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöille. Lisätietoa löydät osoitteesta www.tyoturva.fi

6. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 – 31.10.2016

Teille postitetaan lähipäivinä farmaseuttisen henkilöstön uusi työehtosopimus kahtena kappaleena. Työehtosopimuksen tekstimuutokset on merkitty sivun reunaan pystyviivalla.

Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimus on pidettävä apteekissa työntekijöiden nähtävillä. Lisäkappaleiden tilaukset, sähköposti: tiedotus@apta.fi, puhelimitse: Maria Sandström, 09 – 1728 5116.

Työehtosopimus löytyy myös nettisivuiltamme https://apta.fi/lomakkeet/

Apteekkien Työnantajaliitto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Jukka Koskipirtti              Kirsi Mäkinen