12.5.2020

Vuosiloman antamisessa noudatetaan jatkossa vuosilomalain säännöksiä – valmiuslakia koskevaa asetusta tarkennettiin tältä osin

Vuosiloman antamista koskeva poikkeusvaltuus on koskenut työnantajan oikeutta määrätä vuosiloman ajankohta vuosilomalaista poiketen.

Poikkeusvaltuus oli tarpeen talviloman ajankohdasta määrättäessä. Sen sijaan kesäloma voidaan työnantajan määräyksellä sijoittaa 2.5.-30.9. väliselle lomakaudelle, joten vuosilomalaki itsessään antaa työnantajalle varsin joustavat mahdollisuudet vuosiloman ajankohdan määräämiseen.

Tämän vuoksi vuosiloman antamisajankohtaa koskeville poikkeusvaltuuksille ei enää katsottu olevan tarvetta. Asetus oikeuttaa edelleen jo myönnetyn vuosiloman siirtämisen ja jo aloitetun vuosiloman keskeyttämisen. Edellytyksenä näille poikkeussäännösten soveltamiselle on se, että nämä toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

Lue lisää valmiuslain tarkoittamista poikkeusvaltuuksista tästä.

Poikkeukset ovat tällä tietoa voimassa 30.6.2020 saakka.