20.3.2020

Työmarkkinajärjestöt tulevat esittämään maan hallitukselle muutoksia mm. työlainsäädäntöön

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet listan esityksistä, joilla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronakriisissä. Järjestöt esittävät yhdessä maan hallitukselle toimia työlainsäädännön muutoksista ja yritysten maksurasitusten keventämisestä. 

Esitys sisältää mm. lomautusilmoitusaikojen lyhentämisen 14 vuorokaudesta 5 päivään, yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämisen lomautustilanteessa, nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta, molemmista 5 päivään jne.

Koska sääntelyjärjestelmään on todennäköisesti tulossa määräaikaisia muutoksia, välittömien toimenpiteiden suorittamista voi olla tällä järkevää välttää ja tarvittaessa olla yhteydessä toimistolle.

Muutokset tulevat voimaan vasta kun eduskunta on ne hyväksynyt. Tähän voi mennä 1-3 viikkoa. Tiedotamme muutosten mahdollisesta voimaantulosta erikseen.